Zakład Globalizacji i Komunikacji

dr hab. Adam Nobis, prof. UWr (kierownik)
dr Magdalena Barbaruk
dr Magdalena Matysek-Imielińska
dr Piotr Fereński
dr Rafał Nhirny