Zasady komputerowej edycji prac dyplomowych licencjackichi magisterskich

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski

W celu ujednolicenia zasad wykonania prac dyplomowych na WNHiP stosuje się następujące standardy techniczne i wytyczne formalne:

 1. Ustawienia strony: format A4; orientacja pionowa; marginesy: wewnętrzny 3.5 cm, zewnętrzny 2.5 cm, górny 2.5 cm i dolny 3 cm
 2. Kolor papieru: biały, gramatura 80g/arkusz.
 3. Odstęp pomiędzy wierszami (interlinia) 1.5. W tabelach, wykresach, opisach itp. wskazane jest zastosowanie interlinii 1.0
 4. Czcionka: Times New Roman lub Liberation Serif. Wielkość i styl czcionki:
  10 – normalna (przypisy, tytuły i opisy tabel, rysunków, wykresów)
  12 – normalna (tekst główny i tytuły podpunktów 2. i 3. rzędu)
  12 – pogrubiona (tytuły podpunktów)
  14 – pogrubiona (tytuły punktów)
 5. Justowanie pełne do lewego i prawego marginesu. Włączona opcja dzielenia wyrazów. Maksymalna liczba kolejnych podziałów – 3.
 6. Numeracja stron: zewnętrzny dolny róg. Numeracja liczona jest od strony tytułowej; na stronie tytułowej nie umieszcza się numeru strony.
 7. Nowy rozdział (wstęp, spis treści, zakończenie, bibliografia, aneksy itp.) powinien rozpoczynać się od nowej strony. Podrozdziały mogą być kontynuowane na stronie bieżącej.
 8. Po tytułach rozdziałów, podrozdziałów, wstępu, zakończenia, bibliografii – nie stawia się kropek.
 9. Rysunki i tabele umieszczone w tekście pracy muszą być numerowane w sposób ciągły, narastający. Pod rysunkiem lub tabelą należy podać źródło materiału. Tytuły tabel umieszczane są nad tabelą, a tytuły rysunków pod rysunkiem, czcionka 10
 10. Odsyłacze do literatury zamieszczane są w tekście pracy.
 11. Przypisy zamieszczane są na dole strony, wielkość czcionki 10, numeracja ciągła w całej pracy.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące oprogramowania pozwalającego na wygenerowanie pliku (elektroniczna wersja pracy) – znajdują się na stronie APD.uni.wroc.pl oraz w następujących dokumentach:

 

— Zarządzenie Nr 122/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

— Zarządzenie nr 4/2015 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie Harmonogramu składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Pobierz plik z zasadami edycji prac dyplomowych