Studia II stopnia niestacjonarne

 • Seminaria magisterskie
  • prof. dr hab. Mirosław Kocur (seminarium: teatr i performanse kulturowe) – sylabus
  • dr hab. Adam Nobis, prof. UWr (seminarium: studia globalne) – sylabus
  • dr hab. Renata Tańczuk (seminarium: studia nad rzeczami i antropologia zmysłów)
  • dr hab. Dorota Wolska
  • dr hab. Agnieszka Nieracka, prof. UWr ((Miejsce filmu w kulturze współczesnej)

1 MGR – WYBÓR SPECJALNOŚCI -formularz (pdf)

1 MGR – WYBÓR SPECJALNOŚCI -formularz (docx)