Zakład Badań Praktyk Kulturowych

dr hab. Renata Tańczuk (kierownik)
dr Dorota Koczanowicz
dr Małgorzata Kozubek
dr hab. Agnieszka Nieracka, prof. UWr
dr Magdalena Zamorska
prof. zw. dr hab. Mirosław Kocur