Wykaz przedmiotów opcyjnych

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
REALIZOWANYCH W INSTYTUCIE KULTUROZNAWSTWA UWr
w roku akad. 2016/2017

Studia lic. stacjonarne
1. Prof. M. Kocur The sources of theatre– przedmiot prowadzony w jęz. angielskim
2. Dr D. Koczanowicz   Food, Art, and Culture – przedmiot prowadzony w jęz. angielskim
3.  Dr M. Zamorska  Technokultura: nauka, sztuka codzienność
Dr M. Barbaruk
 Trasy literackie
5.  Mgr M. Szewerniak  Zagramy? Gry wideo we współczesnej kulturze
6. Mgr K. Jewtuch Popkultura i pornografia. Ciało, seks, fizjologia oraz ich współczesne obrazowanie
7.  Prof. D. Wolska  Laboratorium jako idea i instytucja kultury nowoczesnej
Studia lic. niestacjonarne
1.
2.