Wykaz przedmiotów opcyjnych

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
REALIZOWANYCH W INSTYTUCIE KULTUROZNAWSTWA UWr
w roku akad. 2017/2018

Studia lic. stacjonarne
1. Prof. M. Kocur The sources of theatre – przedmiot prowadzony w jęz. angielskim
2. dr J. Małczyński (wraz z członkami Laboratorium Humanistyki)
Laboratorium antropocenu
3. mgr A. Iwanicka Lokalność w teorii i praktyce
4.  mgr A. Bujalska  Between religion and magic – Gypsy culture  przedmiot prowadzony w jęz. angielskim
5. mgr M. Szewerniak Gry wideo we współczesnej kulturze
6. mgr K. Jewtuch Popkultura i pornografia. Ciało, seks, fizjologia oraz ich współczesne obrazowanie
7.
Studia lic. niestacjonarne
1.
2.

 

UWAGA!!!
Dany przedmiot opcyjny realizować można tylko w trakcie jednego roku akademickiego (dwa semestry). Ponowne zapisanie się na zaliczone w poprzednich latach  zajęcia opcyjne o tym samym tytule spowoduje, że nie zostaną one zaliczone.