Zakład Teorii i Krytyki Kultury

dr hab. Dorota Wolska, prof. UWr. (kierownik)
dr Hanna Jaxa-Rożen
dr Krzysztof Łukasiewicz
dr Jacek Schindler
dr Marcin Stabrowski
dr hab. Izolda Topp
dr Jacek Małczyński