Archiwum Audiosfery Wrocławia

W Bibliotece Kulturoznawstwa i Muzykologii przygotowywane jest archiwum dźwiękowe Wrocławia w ramach projektu Pejzaż dźwiękowy Wrocławia badania nad audiosferą  miasta środkowoeuropejskiego (zob. Pracownia).

Dziękujemy instytucjom, które wsparły nas pomocą merytoryczną w tworzeniu archiwum:

Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (http://www.ispan.pl/pl/zbiory/zbiory-fonograficzne)

Das Phonogrammarchiv – Österreichs wissenschaftliches audiovisuelles Archiv (http://www.phonogrammarchiv.at/wwwnew/)