Kontakt

Instytut Kulturoznawstwa

50-139 Wrocław, ul Szewska 50/51
tel. 344 42 55, 375 26 28, faks 375 28 29
ikult@uni.wroc.pl

Dyrektor Instytutu:

prof. dr hab. Mirosław Kocur
kocur@uni.wroc.pl

 

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych:

dr hab. Renata Tańczuk
renata.tanczuk@uwr.edu.pl

 

Kierownik Studiów Niestacjonarnych:

dr Krzysztof Łukasiewicz

 

Koordynator LLP Erasmus

dr Dorota Koczanowicz
dorota.koczanowicz@uwr.edu.pl

 

 

Administracja:

mgr Wioletta Szarejko
ikult@uni.wroc.pl

ul. Szewska 50/51, pok. 28
tel. 71/ 375-26-28
dyżur dla studentów:
pon. – pt.:  10.00 – 13.00