Specjalności

STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE 2017/2018

2 LIC 
Rynek kultury – globalizacja, regionalność, lokalność
Performatyka kultury
Kultura filmowa -  nowy program

3 LIC
Kultura filmowa
Performans sztuka rozwoju

STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE 2017/2018
Krytyka artystyczna
Kultura i media
Studia miejskie

 

STUDIA LICENCJACKIE NIESTACJONARNE 2017/2018
Rynek kultury – globalizacja, regionalność, lokalność
Performatyka kultury
Kultura filmowa – nowy program

STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE 2017/2018
Krytyka artystyczna
Kultura i media
Studia miejskie

 

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW:

PERFORMANS – SZTUKA ROZWOJU
Technolgie informatyczne
Teorie performansu
Sztuka performera
Performans – sztuka przemiany osobistej i społecznej
Rytuał i zabawa w kulturze współczesnej
Performans przemiany
Performans w życiu codziennym

KULTURA I MEDIA
Technologie informatyczne
Sztuka nowych mediów
Podmiot w świecie mediów
Obraz w mediach
Media w perspektywie kulturoznawczej
Media w badaniach jakościowych
Media w społeczeństwie obywatelskim
Perswazyjność i performatywność komunikatu

KULTURA FILMOWA
Antropologiczny film dokumentalny
Kino popularne
Filmoterapia
Krytyka filmowa
Historia filmu
Kultura filmowa Dolnego Śląska
Analiza i interpretacja dzieła filmowego (mgr D. Junke)
Analiza i interpretacja dzieła filmowego (mgr D. Junke i mgr R. Zontek)

KRYTYKA ARTYSTYCZNA
Sztuka w przestrzeni kultury
Sztuka interpretacji
Teoria krytyki artystycznej
Warsztaty

KULTURA FILMOWA – nowy program
Poetyki kina
Analiza i interpretacja dzieła filmowego
Analiza i interpretacja dzieła filmowego (konwersatorium – D. Junke)
Filmoterapia w teorii i praktyce
Warsztaty krytyki filmowej
Kultura filmowa na Dolnym Śląsku
Kino popularne
Antropologiczny film dokumentalny

RYNEK KULTURY – GLOBALIZACJA, REGIONALNOŚĆ, LOKALNOŚĆ
Technologie informatyczne
Globalizacja kultury
Wiedza o regionie
Społeczności lokalne, diagnostyka i projekty animacji kultury
Rynek kultury
Badania terenowe

PERFORMATYKA KULTURY
Teorie i historie performansu
Performanse wartości
Performans i intermedia
Skuteczność sztuki
Rytuał i zabawa w kulturze współczesnej
Warsztat performera
Performans w życiu codziennym

STUDIA MIEJSKIE
Wprowadzenie do studiów miejskich
Kulturowe praktyki miejskie
Performatywny wymiar miasta
Style życia w mieście
Sztuka w mieście
Nadzór i kontrola w przestrzeni miejskiej
Miejskie uniwersum