Specjalności

STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE

Kultura filmowa
Performance sztuka rozwoju

 

STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Krytyka artystyczna
Kultura i media
Rynek kultury: globalizacja-regionalność-lokalność

 

STUDIA LICENCJACKIE NIESTACJONARNE
Kultura filmowa
Kultura i wizerunek regionu i wizerunek regionu
Performans – sztuka rozwoju

 

STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
Krytyka artystyczna
Kultura i media
Rynek kultury – globalizacja, regionalność, lokalność

 

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW:

GLOBALIZACJA – LOKALNOŚĆ-RYNEK
Technolgie informatyczne
Lokalność w epoce globalnej
Globalizacja kultury
Rynek kultury
Świętowanie w globalnej wiosce

KOMUNIKACJA I MEDIA
Technolgie informatyczne
Komunikacja międzykulturowa
Społeczeństwo sieciowe
Multimedia w dyskursie naukowym
Sztuka nowych mediów
Komunikowanie polityczne – socjotechniki – marketing wartości

PERFORMANS – SZTUKA ROZWOJU
Technolgie informatyczne
Teorie performansu
Sztuka performera
Performans – sztuka przemiany osobistej i społecznej
Rytuał i zabawa w kulturze współczesnej
Performans przemiany
Performans w życiu codziennym

KULTURA I WIZERUNEK REGIONU
Wprowadzenie do wiedzy o regionie
Dolny Śląsk – historia kultury regionu
Życie kulturalne Dolnego Śląska
Tożsamość regionu – dolnośląskie mity i symbole
Promocja i wizerunek regionu
Społeczności lokalne i ich aktywność kulturalna
Technolgie informatyczne w badaniach i promocji regionu /warsztaty/

KULTURA I MEDIA
Technologie informatyczne
Sztuka nowych mediów
Podmiot w świecie mediów
Obraz w mediach
Media w perspektywie kulturoznawczej
Media w badaniach jakościowych
Media w społeczeństwie obywatelskim
Perswazyjność i performatywność komunikatu

KULTURA FILMOWA
Antropologiczny film dokumentalny
Kino popularne
Filmoterapia
Krytyka filmowa
Historia filmu
Kultura filmowa Dolnego Śląska
Analiza i interpretacja dzieła filmowego (mgr D. Junke)
Analiza i interpretacja dzieła filmowego (mgr D. Junke i mgr R. Zontek)

KRYTYKA ARTYSTYCZNA
Sztuka w przestrzeni kultury
Sztuka interpretacji
Teoria krytyki artystycznej
Warsztaty

RYNEK KULTURY: GLOBALIZACJA-REGIONALNOŚĆ-LOKALNOŚĆ
Technologie informatyczne
Globalizacja kultury
Wiedza o regionie
Społeczności lokalne, diagnostyka i projekty animacji kultury
Rynek kultury
Badania terenowe