Tutorial

Inicjatywa Tutorial przygotowana przez Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze ma na celu umożliwienie rozwoju, zarówno naukowego jak i personalnego, uczestniczących w niej studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczący w programie doktoranci podejmować się mają opieki naukowej nad uzdolnionymi i zaangażowanymi studentami, zwłaszcza takimi, którzy planują dalsze studia oraz myślą o karierze naukowej.

Uczestniczący w programie doktoranci wspomagać mają rozwój współpracujących z nimi studentów przez konsultacje dotyczące rejonów swoich zainteresowań naukowych, sposobów i etykiety funkcjonowania w środowisku akademickim, rozpowszechnianie informacji o wydarzeniach takich jak konferencje naukowe, projekty i publikacje w których studenci mogliby wziąć udział, współprace w konceptualizacji prac, artykułów i wystąpień. Służyć też mają pomocą w dostępie do literatury i materiałów, wskazówkami dotyczącymi warsztatu pracy naukowej. Zgłaszający się do programu studenci stają się członkami wspomagającymi Koła Naukowego Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze.

Zainteresowanych studentów zapraszamy do kontaktu z koordynatorem inicjatywy Przemysławem Dudzińskim (przemekdudzinski@gmail.com), lub bezpośrednio z uczestniczącymi w inicjatywie doktorantami. Lista uczestników inicjatywy i wszelkie o niej informacje znajdują się pod adresem: http://knokblog.wordpress.com/inicjatywa-tutorial/