Praktyki studenckie

Podczas studiów licencjackich wymagane jest odbycie praktyk zawodowych (szczegółowe informacje znajdują się w programie studiów danego kierunku). W naszej bibliotece istnieje możliwość odbycia tego rodzaju praktyki, w uzgodnionym z bibliotekarzami wymiarze godzin lub dni.

Cel odbywania praktyki to poznanie zasad pracy w bibliotece oraz zdobycie podstawowych umiejętności i orientacji w zakresie czynności bibliotecznych. Oferujemy poznanie różnorodnych rodzajów druków zwartych i ciągłych, w tym książek i nut z XIX i 1. połowy XX wieku, drukowanych tzw. gotykiem.

Przewidziane czynności podczas praktyk to: pomoc w przygotowaniu zbiorów do użytku (pieczętowanie, nanoszenie ekslibrisów, melioracja katalogów, pomoc w akcesjonowaniu i inwentaryzowaniu zbiorów), sporządzanie kart katalogowych książek, nut i czasopism oraz pomoc w obsłudze czytelników. W skład zadań podczas praktyk wchodzi też zapoznanie się z normami bibliotecznymi, dotyczącymi transliteracji, katalogowania druków zwartych i ciągłych, druków muzycznych i dokumentów dźwiękowych oraz poznanie dostępnych bibliografii i innych materiałów, pomocnych w katalogowaniu zbiorów.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych w semestrze zimowym i letnim.