Książki

biblioteka-nowosci_www
Spis treści:

 

 Kulturoznawstwo (październik 2014)

13359 Sponsoring szansą dla kultury : na przykładzie działań Kompanii Piwowarskiej SA / Artur Mazur, Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2011

13360 Wokulski w Paryżu / Krzysztof Rutkowski, Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2010

13361 Inicjacje, tożsamość, pamięć : kino niemieckie na przełomie wieków / Ewa Fiuk, Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2012

13362 Polska i Niemcy : filmowe granice i sąsiedztwa / red. nauk. Konrad Klejsa, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2012

13363 W drodze do sąsiada : polsko-niemieckie spotkania filmowe / red. nauk. Andrzej Dębski i Andrzej Gwóźdź, Wrocław : Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2013

13364 Źródła teatru / Mirosław Kocur, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013

13365 Przestrzeń zgiełku : przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka : antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. 3 / red. nauk. Justyna Harbanowicz, Agnieszka Janiak, Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2012

13366 Śląskie pogranicza kultur. T. 2 / red. Marian Ursel, Olga Taranek-Wolańska, Wrocław : Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013

13367 Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej / pod red. Alana Barnarda i Jonathana Spencera, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2008

13368 Prasa jako medium edukacyjne : kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych / Edyta Zierkiewicz, Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013

13370 Gender : przewodnik Krytyki Politycznej / [red. zespół KP], Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014

13371 Gry z tożsamością : tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim / Agata Dziuban, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013

13372 Kamp : antologia przekładów / red. Przemysław Czapliński, Anna Mizerka,       Kraków : Universitas, cop. 2012

13373 Kultura a śmierć Boga / Terry Eagleton, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2014

13374 O obrazach i widzeniu : antologia tekstów / Gottfried Boehm, Kraków : Universitas, cop. 2014

13375 Pamięć : rejestry i terytoria = Memory : registers and territories / [autorzy tekstów Katarzyna Kaniowska et al., biogramy i teksty działowe Monika Rydiger, Natalia Żak, red. Paulina Orłowska], Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013

13376 Przesiedlenia a pamięć : studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „Ziem Odzyskanych” / Anna Wylegała ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014

13377 Struktura w antystrukturze : szkice o karnawale i teatrze / Wojciech Dudzik, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2013

13379 Z [politycznym] fasonem : moda młodzieżowa w PRL i w NRD / Anna Pelka, Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2013

13380 Żądanie niemożliwego / Slavoj Žižek, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2014

 

Muzykologia (październik 2014)

21205 Chopin idzie do kina / Iwona Sowińska, Kraków : Universitas, 2013

21206 Kulturowe przestrzenie dźwięku / Tomasz Misiak, Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013

21207 Estetyczne konteksty audiosfery / Tomasz Misiak, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2009

21208 My, taniec : antologia polskiej krytyki tańca po 1989 roku / [red.] Jadwiga Majewska, Tarnów : Centrum Sztuki Mościce, 2013

21209 Granice poznania Chopina : płeć, historia i gatunek muzyczny / Jeffrey Kallberg ; tł. Wojciech Bońkowski, Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2013

21210 Przewodnik po muzyce Mahlera / Ryszard Daniel Golianek, Łódź : Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, 2012

21211 Lutosławski – skrywany wulkan : Edward Gardner, Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen i Antoni Wit w rozmowie z Aleksandrem Laskowskim / słowo wstępne Julia Hartwig, Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Instytut Adama Mickiewicza, cop. 2013

21212 Muzykalne dzieci Wenus i inne studia z antropologii muzyki / Sławomira Żerańska-Kominek ; Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014

21213 Muzyka na polskim dworze Augusta III. Cz. 1 / Alina Żórawska-Witkowska, Lublin : Polihymnia, 2012

21214 Autobiografia / Andrzej Panufnik, Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2014

21215/1 Podlasie. Cz. 1, Teksty pieśni obrzędowych = Podlasie region. Pt. 1, Texts of ritual songs / Janina Szymańska ; [oprac. zespół pod kierunkiem Ludwika Bielawskiego], Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2012

21215/2 Podlasie. Cz. 2, Teksty pieśni powszechnych = Podlasie region. Pt. 2, Texts of popular songs / Janina Szymańska ; [oprac. zespół pod kierunkiem Ludwika Bielawskiego], Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2012

21216 Przewodnik po muzyce fortepianowej / M. T. Łukaszewski, Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2014

 

Kulturoznawstwo (maj 2013)

13081 Czas Fem : przewodnik po prasie feministycznej i tematach kobiecych w czasopismach kulturalnych po 1989 roku / Bernadetta Darska, Olsztyn : Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret”, 2008

13082 Głosy kobiet : prasa feministyczna po roku 1989 wobec tożsamości i dyskursu / Bernadetta Darska, Olsztyn : Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret”, 2009.

13083 Mindware : technologie dialogu / pod red. Piotra Celińskiego. Lublin : Warsztaty Kultury ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2012.

13084 Śladami Kanunu : kultura albańska w wieloetnicznym Kosowie : [katalog] / pod red. Joanny Minksztym ; [eseje Marta Kołczyńska et al. ; autorzy not katalogowych Joanna Miksztym et al.]. Poznań : Muzeum Narodowe, cop. 2011.

13085 Artyści Ziemi Kłodzkiej i z Ziemią Kłodzką związani w latach 1800-1945 : leksykon. T. 1-2 / Jan Sakwerda. Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wydaw., 2004.

13086 Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola : materiały konferencji, Warszawa, 4-5 czerwca 2009 r. / pod red. Stanisława Januszewskiego. Warszawa : Fundacja Hereditas, 2009.

13087 Esej – sztuka – nauka / pod red. Dobrawy Lisak-Gębali i Anny Małczyńskiej. Wrocław : Inicjatywa Wydawnicza „Chiazm”, 2011.

13091 W drodze do prawdy – jakiej? / Adam Paluch. Wrocław : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, 2012.

13092 Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje / Ludwik Stomma. Łódź : Piotr Dopierała, 2002.

13093 Historia malarstwa : od renesansu do czasów współczesnych / Anna-Carola Krauße ;. Köln : Könemann, cop. 2005.

13095 Fotografia dokumentalna w projektach fotograficznych : dwa miasta, dwa uniwersytety na granicy = Dokumentárni fotografie ve fotografických projektach : dvě města, dvě univerzity na hranici / Marianna Michałowska [et al. ; tł. Urszula Wiatr, Milan Biegoň]. Cieszyn : Galeria Szara ; [Opava : Slezskà univerzita], 2005.

13099 Wina narodów : przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki / Karolina Wigura. Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.

13100 Antropologia polityczna : wprowadzenie / Ted C. Lewellen. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2010].

13101 Kultura wiedzy / pod red. Piotra Celińskiego i Jana P. Hudzika. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012.

13102 Straty uboczne : nierówności społeczne w epoce globalizacji / Zygmunt Bauman ; przekł. Justyn Hunia. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

13103 Kultura i hegemonia : antologia tekstów szkoły z Birmingham / red. i wybór Michał Wróblewski. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.

13104 Koncepcja „sztuki prymitywnej” : odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu / Hanna Schreiber. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012.

13106 Performatywne wymiary kultury / pod red. Katarzyny Skowronek i Katarzyny Leszczyńskiej. Kraków : Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, cop. 2012

13107 Film i paradoksy wizualności : praktykowanie antropologii / Sławomir Sikora ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa : Wydawnictwo DiG : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2012

13128 Ostatecznie trzeba umrzeć / Marcin Kula. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012

13129 Wykłady o filozofii politycznej Kanta / Hannah Arendt. Warszawa : Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2012.

13130 As I grew older : the life and times of a Nunga growing up along the River Murray / Ian Abdulla. Norwood : Omnibus Books, 1993.

13131 Ian W. Abdulla : Elvis has entered the building / Stephen Fox and Janet Maughan. Kent Town, South Australia : Wakefield Press, 2003.

13132 Savannah dreams / Lolla Stewart ; [illustrated by] Elaine Russell. Prahran : Little Hare Books, 2011.

13133 The Oxford companion to Aboriginal art and culture / general eds. Sylvia Kleinert and Margo Neale ; cultural editor Robyne Bancroft ; editorial and research assistants: Tsari Anderson [et al.]. Melbourne [etc.] : Oxford University Press, 2008.

13134 The shack that dad built / Elaine Russell. Richmond : Little Hare Books, 2012

13135 Tucker / Ian Abdulla. Norwood : Omnibus Books, 1994

13136 Unsettling narratives : postcolonial readings of children’s literature / Clare Bradford. [Waterloo, Ont.] : Wilfrid Laurier University Press, 2007

13137 Wiradjuri spirit man / H.J. Wedge ; with an introduction by Brenda L. Croft and an essay by Judith Ryan. Roseville East, NSW : Craftsman House : in association with Boomalli Aboriginal Artists Co-operative, 1996

13175 Antropologia kultury wizualnej : zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012

13176 Emocje w kulturze / red. nauk. Małgorzata Rajtar i Justyna Straczuk. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Narodowe Centrum Kultury, cop. 2012

13177 Hermeneutyka podmiotu : [wykłady w Collège de France 1981-1982] / Michel Foucault. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

13178 Krytyka kultury / Ralf Konersmann. Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012

13179 Kultura jako pamięć : posttradycjonalne znaczenie przeszłości / pod red. Elżbiety Hałas. Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2012

13180 Po co nam kultura? / Terry Eagleton ; przeł. Antoni Górny. Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2012

13181 Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych : krótki przewodnik / Mieke Bal. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2012

 

Muzykologia (maj 2013)

21070 I Kongres Tańca : [Warszawa, 27.-29.04.2011] : raport / [red. Julia Hoczyk, Joanna Szymajda], Warszawa : Instytut Muzyki i Tańca : Narodowe Centrum Kultury, cop. 2011

21071 Raport o stanie muzyki polskiej / red. wyd. Joanna Grotkowska, Andrzej Chłopecki, Warszawa : Instytut Muzyki i Tańca, cop. 2011.

21072 Taniec górali podhalańskich / [tekst Krzysztof Trebunia Tutka], Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2011.

21073 Fenomen ukraïns’koï nacìonal’noï muzičnoï movi / Oleksandr Kozarenko, L’vìv : Naukove tovaristvo ìmenì Ševčenka, 2011.

21074 Standardy edukacji muzycznej / red. nauk. Andrzej Białkowski, Wiesława A. Sacher, Warszawa : Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, 2010.

21075 Zaczęło się w Bad Reinerz… : tradycje muzyczne Dusznik Zdroju / [aut. tekstów Maria Zduniak et al. ; aut. fot. Stefan Arczyński et al. ; tł.: die deutsche Fassung: Elżbieta Graf, translation into Engl. Rafał Galos], Kłodzko : Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 2005.

21076 Między folklorem a folkiem : muzyczna konstrukcja nowych tradycji we współczesnej Polsce / Marta Trębaczewska, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011.

21077 Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny / Marek Jeziński, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

21078 Ucho na świat / wywiady Katarzyny i Krzysztofa Świdraków, Warszawa : Carta Blanka, Grupa Wydawnicza PWN, 2010.

21079 Chopin : cztery ballady / Jim Samson ; [przekł. Dominika Chylińska], Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2012.

21080 Muzyka eksperymentalna : Cage i po Cage’u / Michael Nyman ; przedm. Brian Eno ; tł. i przedm. do pol. wyd. Michał Mendyk, Gdańsk : Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2011.

21081 Polskość Chopina / Bohdan Pociej ; wprow. i red. Ewa Sławińska-Dahlig, Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2012.

21082-21083 Spór o granice poznania dzieła muzycznego / Maciej Gołąb, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.

21084 Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha / Szymon Paczkowski, Lublin : Polihymnia, 2011.

21085 Uśmiech anioła : pogranicza muzyki, malarstwa i literatury / Stefan Münch, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012

21086  Słownik lutników działających na historycznych i obecnych ziemiach polskich oraz lutników polskich działających za granicą do 1950 roku / Beniamin Vogel ; Uniwersytet Szczeciński, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007

21114 Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku / Anna Reglińska-Jemioł Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2012

21115 Krzysztof Penderecki – muzyka ery intertekstualnej : studia i interpretacje / pod red. Mieczysława Tomaszewskiego i Ewy Siemdaj, Kraków : Akademia Muzyczna, 2005

21116 Krzywe lustro opery / Jarosław Mianowski ; pod red. Ryszarda Daniela Golianka Toruń : Wydawnictwo Mado, 2011

21117 Marek Stachowski i jego muzyka / pod red. Leszka Polonego, Kraków : Akademia Muzyczna, 2007

21118 Moralność muzyki / Rudolf Kassner ; przeł. i wstępem opatrzył Sławomir Leśniak, Kraków : Universitas, cop. 2009

21119 Obrazy dźwiękowe muzyki unistycznej : inspiracja malarska w twórczości Zygmunta Krauzego / Krzysztof Szwajgier, Kraków : Akademia Muzyczna, 2008

21120 Od literatury do opery i z powrotem : studia nad estetyką teatru operowego / pod red. Ryszarda Daniela Golianka i Piotra Urbańskiego, Toruń Wydawnictwo MADO, cop. 2010

21121 Słownik mitów muzycznych. 1, Ludy indoeuropejskie / Andrzej M. Kempiński, Poznań : Ars Nova, 2002

21122 Teatr i religia sztuki : „Parsifal” Richarda Wagnera / Krzysztof Kozłowski ; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004

21123 Twórczość Krzysztofa Pendereckiego : od genezy do rezonansu : interpretacje. 1, Początki i „mocne wejście” 1953-1960 : faza „Psalmów Dawida” i „Strof” / pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Kraków : Akademia Muzyczna w Krakowie, 2008

21124 Witold Lutosławski : przewodnik po arcydziełach / Barbara Smoleńska-Zielińska, Tadeusz A. Zieliński, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011

21125 Formy muzyczne / Marek Podhajski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

21126 Henryk Wieniawski and the bravura tradition / ed. by Maciej Jabłoński and Danuta Jasińska ; The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences, The Henryk Wieniawski Musical Society in Poznań, Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011

21127 Krytyka muzyczna : krytyka czy krytyki / red. nauk. Michał Bristiger, Rafał Ciesielski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012

21129 Muzyka i metafora : koncepcje kompozytorskie Pierre’a Schaeffera, Raymonda Murraya i Gérarda Griseya / Ewa Schreiber, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, cop. 2012

21130 Ostatni wiejscy muzykanci / Andrzej Bieńkowski, Warszawa : Wydawnictwo Muzyka Odnaleziona : Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki : Narodowe Centrum Kultury, 2012

21131 Ucho i umysł : szkice o doświadczaniu muzyki / Anna Chęćka-Gotkowicz, Gdańsk : Słowo / Obraz Terytoria, 2012

22101 Handbuch der Musikinstrumentenkunde / von Curt Sachs, Leipzig : Breitkopf & Härtel, 1930

22102 Die Musikinstrumente / Curt Sachs, Breslau : Ferdinad Hirt, 1923.

22103 Vademecum der Phrasierung / von Hugo Riemann, Berlin : Max Hesses Verlag, [1919].

22104 Grundlinien der Musik-Ästhetik : wie hören wir Musik? / Hugo Riemann, Berlin : Max Hesses Verlag, 1919

22105 Harvard concise dictionary of music / compiled by Don Michael Randel, Cambridge, Mass. ; London : The Belknap Press of Harvard University Press, cop. 1978.

22106 Brockhaus Riemann Musiklexikon : in zwei Bänden. Bd. 1, A-K / hrsg. von Carl Dahlhaus und Hans Heinrich Eggebrecht, Wiesbaden : F. A. Brockhaus ; Mainz : B. Schott’s Söhne, 1978.

22107/1 Die Sinfonie im 18. Jahrhundert : von der Opernsinfonie zur Koncertsinfonie : mit 73 Notenbeispielen und 71 Abbildungen / Stefan Kunze, Laaber : Laaber-Verlag, cop. 1993

22107/13 Oper und Musikdrama im 19. Jahrhundert / Sieghart Döhring, Sabine Henze-Döhring, Laaber : Laaber-Verlag, 1997.

22108 The concise edition of Baker’s biographical dictionary of musicians, New York : Schirmer Books, an imprint of Macmillan [etc.], cop. 1994.

22109 Musiklexikon in zwei Bänden. Bd. 2, L-Z / Horst Seeger, Leipzig : VEB Deutscher Verlag für Musik, 1966.

22110 Bach compendium : analytisch-bibliographisches Repertorium der Werke Johann Sebastian Bachs (BC).  T. 1-4 / von Hans-Joachim Schulze und Christpoh Wolff , Leipzig : Peters, 1986-1989

22111 Bach family / Christoph Wolff [et al.], London : Papermac, a division of Macmillan Publishers, 1983

22112 Der Stile Antico in der Musik Johann Sebastian Bachs : Studien zu Bachs Spätwerk / Christoph Wolff, Wiesbaden : Franz Steiner Verlag, 1968.

22113 Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenkantaten / hrsg. von Christoph Wolff ; mit einem Vorwort von Ton Koopman, Stuttgart : Metzler ; Kassel : Bärenreiter, 1999.

22114 Mozart’s requiem : historical and analytical studies, documents, score / Christoph Wolff ; transl. by Mary Whittall, with revisions and additions by the author, Berkeley : Univ. of California Press, 1994.

22115 Text and act : essays on music and performance / Richard Taruskin, New York ; Oxford : Oxford University Press, 1995.

22116 Defining russia musically : historical and hermeneutical essays / Richard Taruskin, Princeton ; New Jersey : Princeton University Press, 1997.

22117 Contemporary composers on contemporary music / edited by Elliot Schwartz and Barney Childs, New York : Da Capo Press, 1978.

22118 Computer music : synthesis, composition and performance / Charles Dodge, Thomas A. Jerse, New York : Schirmer Books ; London [etc.] : Prentice Hall International, cop. 1997.

22119 Editionsrichtlinien musikalischer Denkmäler und Gesamtausgaben / im Auftrag der Gesellschaft für Musikforschung hrsg. von Georg von Dadelsen, Kassel [etc.] : Bärenreiter, 1967.

22120 Johann Sebastian Bach (1685-1750) : „The man from whom all true musical wisdom proceeded” : a 250th anniversary exhibition, Houghton Library and Eda Kuhn Loeb Music Library Harvard University, March 6 – May 20, 2000 / prepared by students of Music 215r under the direction of Professor Christoph Wolff, Cambridge, Mass. : Harvard College Library, cop. 2000.

22121 The string quartets of Haydn, Mozart and Beethoven : studies of the autograph manuscripts : a conference at Isham Memorial Library, March 15 – 17, 1979 / ed. by Christoph Wolff ; Robert riggs, assistant editor, Cambridge, Mass. : Harvard University Department of Music, 1980.

22122 Music and the aesthetics of modernity : essays / ed. by Karol Berger & Anthony Newcomb, Cambridge, Mass. ; London : Harvard Department of Music, 2005.

22123 Essays on Medieval music : in Honor of David G. Hughes / edited by Graeme M. Boone, Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Department of Music, 1995.

22124 The century of Bach and Mozart : perspectives on historiography, composition, theory and performance / ed. by Sean Gallagher, Thomas Forrest Kelly, Cambridge : Harvard Departament of Music, 2008

22125 Music and context : essays for John M. Ward / ed. by Anne Dhu Shapiro ; assistant editor, Phyllis Benjamin, [Cambridge, Mass.] : Department of Music, Harvard University, 1985.

22126 Music of my future : the Schoenberg quartets and Trio / edited by Reinhold Brinkmann & Christoph Wolff, Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Department of Music : distributed by Harvard University Press, 2000.

22127 The Cambridge companion to Bartók / edited by Amanda Bayley, Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2001.

22128 The Cambridge companion to Beethoven / ed. by Glenn Stanley, Cambridge : Cambridge University Press, 2000.

22129 The Cambridge companion to Berg / Ed. by Anthony Pople, Cambridge : Cambridge University Press, 1997.

22130 The Cambridge companion to Berlioz / edited by Peter Bloom, Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2000.

22131 The Cambridge Companion to Chopin / ed. by Jim Samson, Cambridge : Cambridge University Press, 1996.

22132 The Cambridge companion to Schubert / ed. by Christopher H. Gibbs, Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1997.

22133 The Berg companion / ed. by Douglas Jarman, Boston, Mass. : Northeastern University Press, 1990.

22134 The Beethoven companion / ed. by Denis Arnold and Nigel Fortune, London : Faber and Faber, 1976.

22135 The Messiaen companion / edited by Peter Hill, Portland, Or. : Amadeus Press, 1995.

22136 The Monteverdi companion / edited by Denis Arnold and Nigel Fortune ; [chapters by Denis Arnold et al.], New York : W.W. Norton & Company, 1972.

22137 The Verdi companion / edited by William Weaver and Martin Chusid, New York ; London : W. W. Norton & Company, 1988.

22138 The Wagner companion / ed. by Peter Burbidge and Richard Sutton, London ; Boston : Faber and Faber, 1979.

 

Kulturoznawstwo (Lipiec – Sierpień 2012)

13039 Antropologia kulturowa. [Cz. 2], Kultura obyczajowa początku XXI wieku / Janusz Gajda ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.

13040 Efekt lalki : lalka jako obraz i rzecz / Radosław Filip Muniak,  Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012.

13041 Fabrykacja Ludwika XIV / Peter Burke ; przekł. Robert Pucek, Michał Szczubiałka, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011.

13042 Fotografia : ewolucja medium sztuki / Maria Anna Potocka, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2010.

13043 Giorgio Agamben : wprowadzenie / Eva Geulen ; przeł. Mikołąj Ratajczak, Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2012.

13044 Historia nudy / Peter Toohey ; przeł. z ang. Katarzyna Ciarcińska, Warszawa : Bellona, cop. 2012.

13045 Idee i materia : myśl, gospodarka, społeczeństwo / Maurice Godelier ; przekł. Anna Turczyn ; przejrz. Małgorzata Kowalska, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

13046 Interpretacja materiałów wizualnych : krytyczna metodologia badań nad wizualnością / Gillian Rose ; tł. Ewa Klekot, Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 2010.

13047 InterViews : wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego / Steinar Kvale ; przekł. i red. nauk. Stanisław Zabielski, Białystok : Trans Humana, 2004.

13048 Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne : co kategorie mówią nam o umyśle? / George Lakoff ; red. nauk. Elżbieta Tabakowska ; przekł. Magdalena Buchta, Agnieszka Kotarba, Anna Skucińska, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011.

13049 Koniec teorii / Terry Eagleton ; przeł. Bartosz Kuźniarz, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012.

13050 Księga zapominania / Douwe Draaisma ; przeł. Robert Pucek, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2012.

13051 Kultura jako praxis / Zygmunt Bauman ; tł. Jacek Konieczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

13052 Manuel Castells : teoria społeczeństwa sieci / Felix Stalder ; przekł. Marek Król,  Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

13053 Mody w kulturze i literaturze popularnej / pod red. Sławomira Buryły, Lidii Gąsowskiej, Danuty Ossowskiej, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Uniwersitas, cop. 2011.

13054 Oblicza buntu : praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej / pod red. Waldemara Kuligowskiego i Adama Pomiecińskiego, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2012.

13055 Poskromienie myśli nieoswojonej / Jack Goody ; przeł. Marcin Szuster ; wstępem opatrzyła Joanna Tokarska-Bakir, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2011.

13056 Praca nad mitem / Hans Blumenberg ; przekł. oprac. Kamilla Najdek, Michał Herer i Zbigniew Zwoliński, Warszawa : Oficyna Naukowa, 2009.

13057 Ruch myśli : teksty trochę filozoficzne / Zofia Rosińska, Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2012.

13058 Seksualność Polaków na początku XXI wieku : studium badawcze / Zbigniew Izdebski, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012.

13059 Sprawiedliwość na końcu języka : czytanie Waltera Benjamina / Adam Lipszyc, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2012.

13060 Teorie symbolu / Tzvetan Todorov ; z fr. przeł. Tomasz Stróżyński, Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2011.

13061 Zarys aksjologii internetu : netykieta jako system norm i wartości sieci / Michał Piotr Pręgowski, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.

13062 (Złudne) obietnice wielokulturowości / red. nauk. Jadwiga Królikowska ; [Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych], Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012.

13063 Antropologia antyku greckiego : zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Włodzimierz Lengauer, Lech Trzcionkowski ; red. Włodzimierz Lengauer, Paweł Majewski, Lech Trzcionkowski ; wstęp Włodzimierz Lengauer, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011.

13064 Dzieje wrocławskiej gastronomii / Grzegorz Sobel, Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, cop. 2012.

13065 Etyka ponowoczesna / Zygmunt Bauman ; przeł. Janina Bauman i Joanna Tokarska-Bakir, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2012.

13066 Geertz : dziedzictwo, interpretacje, dylematy / red. Adam A. Szafrański ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii], Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.

13067 Machina metafor : historia pamięci / Douwe Draaisma ; przeł. Robert Pucek, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2009.

13068 Metamorfozy i muzea / Joanna Hańderek, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

13069 Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy : zbiór studiów / pod red. Cezarego Kardasza. Julii Możdżeń, Magdaleny Spychaj, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.

13070 Moralne maksimum, moralne minimum / Michael Walzer ; przeł. Joanna Erbel ; wstęp Sławomir Sierakowski, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012.

13071 Polska szkoła animacji / Paweł Sitkiewicz, Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2011.

13072 Polskie kino dokumentalne 1989-2009 : historia polityczna / pod red. Agnieszki Wiśniewskiej ; [oprac. haseł Jakub Majmurek], Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011.

13073 Przeciw interpretacji i inne eseje / Susan Sontag ; przeł. Małgorzata Pasicka, Anna Skucińska, Dariusz Żukowski, Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2012.

13074 Psychologia miejsca / Maria Lewicka, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.

13075 Stalin jako totalne dzieło sztuki / Boris Groys ; przeł. Piotr Kozak, Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2010.

13076 Świat zabaw : narodziny nowego wieku ludycznego / James E. Combs ; przekł. Olga Kaczmarek ; posł. do wyd. pol. Agata Chałupnik, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011.

13077 Wieża Babel : nowoczesny projekt porządkowania świata i jego dekonstrukcja / Patrycja Cembrzyńska, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012.

13078 Wyobrażenie : fenomenologiczna psychologia wyobraźni / Jean Paul Sartre ; przekł.: Paweł Beylin, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2012.

13079 Zwrot refleksyjny w antropologii kulturowej / Wojciech Kruszelnicki, Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2012.

13080 Życie w dawnej Bielawie : ludzie, miejsca, wydarzenia = Das Leben im früheren Langenbielau : die Leute, die Orte, die Ereignisse / Rafał Brzeziński ; [przekł. Hans Rosenberger ; il. Tadeusz Łazowski], Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008.

 

Muzykologia (Lipiec – Sierpień 2012)

21039 Śląski kapłan, muzyk i pedagog : wspomnienie o życiu i działalności ks. Roberta Gajdy w 120. rocznicę urodzin / Krzysztof Kmak, Katowice : Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, 2010.

21040 Audiosfera miasta / pod red. Roberta Losiaka i Renaty Tańczuk, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.

21041 Music in motion : diversity and dialogue in Europe : study in the frame of the „ExTra! Exchange Traditions” project / ed. by Bernd Clausen, Ursula Hemetek and Eva Saether for the European Music Council, Bielefeld : transcript, cop. 2009.

21042 O muzyce : pisma i wypowiedzi / Witold Lutosławski ; oprac. Zbigniew Skowron, Gdańsk : Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2011.

21043 Przestrzeń ciszy : przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka : antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. 2 / red. nauk. Justyna Harbanowicz, Agnieszka Janiak, Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2011.

21044 Bibliografia chopinowska = Chopin Bibliography : 1849-1969 / Kornel Michałowski ; Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, dr. 1970.

21045 Chromatyka i tonalność w muzyce Chopina / Maciej Gołąb, Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, cop. 1991.

21048 Chopin w krytyce muzycznej (do I wojny światowej) : antologia / pod red. Ireny Poniatowskiej ; Magdalena Dziadek [et al. ; tł. Wojciech Bońkowski (z jęz. fr. i ang.), Jan Kazem Bek (z jęz. ros.), Jerzy Michniewicz (z jęz. niem.)], Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2011.

21049 Czarodziejki / Jean Starobinski ; przeł. Maryna Ochab i Tomasz Swoboda, Gdańsk : Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, cop. 2011.

21050 Fryderyk Chopin jako człowiek i muzyk / Frederick Niecks ; w przekł. Antoniego Buchnera ; pod red. Jerzego Michniewicza, Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2011.

21051 Jazz w Polsce wolność improwizowana / Igor Pietraszewski, Kraków : Nomos, 2012.

21052 Muzyka wobec rewolucji druku : przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku / Paweł Gancarczyk ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

21053 O biologii pieśni / Łucjan Kamieński ; wstęp i dobór tekstów Bożena Muszkalska, Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011.

21054/1 Gwiazdozbiór muzyczny ; Z muzyką przez lata ; Zbigniew Drzewiecki ; Obywatel jazz / Stefan Kisielewski ; wstęp Małgorzata Gąsiorowska, Warszawa : Prószyński i S-ka, 2012.

21054/2 Z muzycznej międzyepoki ; Muzyka i mózg ; Grażyna Bacewicz i jej czasy ; Poematy symfoniczne Ryszarda Straussa ; Bufet kulturalny / Stefan Kisielewski ; wstęp Adam Wiatr, Warszawa : Prószyński i S-ka, 2012.

21055 Rytmy i kroki Afryki = Rhythms and steps of Africa / red. Wiesna Mond-Kozłowska, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2011.

21056 Rytuał superformuły / Monika Pasiecznik, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, cop. 2011.

21057 Szkice do portretu Hieronima Feichta / oprac. Wojciech Kałamarz, Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2012.

22057 Harmonielehre als Theorie, Ästhetik und Geschichte der musikalischen Harmonik / von Eugen Schmitz, Kempten ; München : Verlag der Jos. Kösel’schen Buchhandlung, 1917

22058 Kontrapunkt : die Lehre von der selbständigen Stimmführung / von Stephan Krehl, Leipzig : G. J. Göschen, 1912

22060/1 Handbuch der Harmonielehre : (praktische Anleitung zum funktionelen Tonsatz). T. 1, Lehrbuch / Hermann Grabner, Berlin : Max Hesses Verlag, [1951].

22060/2 Handbuch der Harmonielehre. T. 2, Aufgabenbuch / Hermann Grabner, Berlin : Max Hesses Verlag, cop. 1944.

22061 Aufgaben für Harmonie-Schüler / Paul Hindemith, Mainz : B. Schott’s Söhne, cop. 1949.

22062 Skizze einer neuen methode der Harmonielehre / von Hugo Riemann, Leipzig : Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel, 1880.

22063 Das Problem des harmonischen Dualismus : ein Beitrag zur Ästhetik der Musik / Hugo Riemann, Leipzig : Verlag von C.F. Kahnt Nachfolger, 1905.

22064 Lehrbuch der Fuge : Anleitung zur Komposition derselben und zu den sie vorbereitenden Studien in den Nachahmungen und in dem Kanon : zunächst für den Gebrauch am Konservatorium der Musik zu Leipzig / bearb. von Ernst Friedrich Richter, Leipzig : Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1909.

22065 Elementar-Schulbuch der Harmonielehre / von Hugo Riemann, Berlin : Max Heses Verlag, 1919.

22066/1 Große Kompositionslehre. Bd. 1, Der homophone Satz (Melodielehre und Harmonielehre) / von Hugo Riemann, Berlin ; Stuttgart : W. Spemann, 1902.

22066/2 Große Kompositionslehre. Bd. 2, Der polyphone Satz (Kontrapunkt, Fuge und Kanon) / von Hugo Riemann, Berlin ; Stuttgart : W.Spemann, 1903.

22066/3 Große Kompositionslehre. Bd. 3, Der Orchestersatz und der dramatische Gesangstil / von Hugo Riemann, Stuttgart : W. Spemann, 1913.

22069 Beitrag zur durmolltonalen Harmonielehre / Wilhelm Maler, München ; Leipzig : Verlag von F.E.C. Leuckart, cop. 1957.

22070 Die Grundlagen der musikalischen Komposition : [Text] / Arnold Schönberg ; ins Deutsche übertragen von Rudolf Kolisch ; hrsg. von Rudolf Stephan, Wien : Universal Edition, cop. 1979.

22071 Harmonielehre / Arnold Schoenberg, [Wien] : Universal-Edition, cop. 1949.

22072 Theory of harmony / Arnold Schoenberg ; transl. by Roy. E. Carter, Berkeley, Calif. ; Los Angeles : University of California Press, 1983.

22073 Viennese harmonic theory from Albrechtsberger to Schenker and Schoenberg / by Robert W. Wason, Ann Arbor, Mich. : UMI Research Press, cop. 1985.

22074 Harmony / by Heinrich Schenker ; ed. and annotated by Oswald Jonas ; translated by Elisabeth Mann Borgese, Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1980.

22075 Zwölfton-Kontrapunkt-Studien / Ernst Křenek ; [deutsche Übertragung von Heinz-Klaus Metzger], Mainz : B. Schott’s Söhne, cop. 1952.

22076 Basic atonal theory / John Rahn, New York ; London : Longman, cop. 1980.

22077 Vom Einfall zum Kunstwerk : der Kompositionsprozeß in der Musik des 20. Jahrhunderts / hrsg. von Hermann Danuser und Günter Katzenberger, Laaber : Laaber-Verlag, cop. 1993.

22078 Zur Musikalischen Analyse / hrsg. von Gerhard Schuhmacher, Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974.

22079 Sinn und Gehalt : Aufsätze zur musikalischen Analyse / Hans Heinrich Eggebrecht, Wilhelmshaven [etc.] : Heinrichshofen’s Verlag, cop. 1979.

22080 Spurlinien : analytische Aufsätze über Sprache und Musik / Harald Kaufmann, Wien : Verlag Elisabeth Lafite, cop. 1969.

22081 Musical form and transformation : 4 analytic essays / David Lewin, New Haven ; London : Yale University Press, 1993.

22082/1 Nähe und Distanz : nachgedachte Musik der Gegenwart. 1 / hrsg. von Wolfgang Gratzer, Hofheim : Wolke Verlag, 1996.

22082/2 Nähe und Distanz : nachgedachte Musik der Gegenwart. 2 / hrsg. von Wolfgang Gratzer, Hofheim : Wolke Verlag, 1997.

22083/1 Strukturelles Hören : der tonale Zusammenhang in der Musik. Bd. 1 / von Felix Salzer ; mit einem Vorwort von Leopold Mannes ; [Deutsche Übertragung und Bearbeitung von Hans Wolf und Felix Salzer], Wilhelmshaven : Otto Heinrich Noetzel Verlag, cop. 1960.

22083/2 Strukturelles Hören : der tonale Zusammenhang in der Musik. Bd. 2 / von Felix Salzer ; mit einem Vorwort von Leopold Mannes ; [Deutsche Übertragung und Bearbeitung von Hans Wolf und Felix Salzer], Wilhelmshaven : Otto Heinrich Noetzel Verlag, cop. 1960.

22084/1 Essays in musical analysis. [Vol. 1], Symphonies and other orchestral works / Donald Francis Tovey, Oxford ; New York : Oxford University Press, dr. 1989.

22084/2 Essays in musical analysis. [Vol. 2], Concertos and choral works / Donald Francis Tovey, Oxford ; New York : Oxford University Press, dr. 1989.

22085/4 Source readings in music history. 4, The classic era / selected and annotated by Oliver Strunk, New York ; London : W. W. Norton & Company, cop. 1965.

22085/5 Source readings in music history. 5, The Romantic era / sel. and annot. by Oliver Strunk, New York ; London : W. W. Norton & Company, cop. 1965.

22086/1 Unterweisung im Tonsatz. 1, Theoretischer Teil / Paul Hindemith, Mainz : Schott’s Söhne, 1940.

22086/2 Unterweisung im Tonsatz. 2, Übungsbuch für den zweistimmigen Satz / Paul Hindemith, Mainz : Schott’s Söhne, 1939.

22087 Die Wiener Schule / hrsg. von Rudolf Stephan, Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989.

22088 Grundlagen des linearen Kontrapunkts : Bachs melodische Polyphonie / von Ernst Kurth, Berlin : Max Hesses Verlag, cop. 1922.

22089 Harmony / by Walter Piston, New York ; London : W.W. Norton & Company, cop. 1987.

22090 The atonal music of Anton Webern / Allen Forte, New Haven ; London : Yale University Press, 1998.

22091 Witold Lutosławski / hrsg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, München : Edition Text + Kritik, 1991.

22092 Schütz-Werke-Verzeichnis (SWV) / im Auftrage der Neuen Schütz = Gesellschaft herausgegeben von Werner Bittinger, Kassel [etc.] : Bärenreiter-Verlag, 1960.

22093 Reger-Katalog : vollständiges Verzeichnis sämtlicher im Druck erschienenen Werke, Bearbeitungen und Ausgaben Max Reger’s mit Preisangabe nebst systematischem Verzeichnis und Registern aller Titelüberschriften, Textanfänge und Dichter, deren Gedichte Reger vertont hat / zusammengest. von Wilhelm Altmann, Berlin ; Leipzig : N. Simrock, 1926.

22094 Wagner Werk-Verzeichnis (WWV) : Verzeichnis der musikalischen Werke Richard Wagners und ihrer Quellen / John Deathridge, Martin Geck, Egon Voss ; Red. Mitarb. Isolde Vetter, Mainz [etc.] : Schott, cop. 1986.

22095 Verzeichnis der Musikzeitschriften des 19. Jahrhunderts / von Imogen Fellinger, Regensburg : Bosse, 1968.

22097 Beiträge zur Beethoven-Bibliographie : Studien und Materialien zum Werkverzeichnis von Kinsky-Halm / hrsg. von Kurt Dorfmüller, München : G. Henle Verlag, cop. 1978.

22098 Johannes Brahms : Thematisch-Bibliographisches Werkverzeichnis / von Margit L. McCorkle ; hrsg. nach dem gemeinsamen vorarbeiten mit Donald M. McCorkle, München : G. Henle Verlag, 1984.

22099 Catalogue de l’oeuvre de Claude Debussy / François Lesure, Genève : Minkoff, 1977.

22100 Catalogo numerico tematico delle composizioni di Antonio Vivaldi : con la definizione delle tonalità, l’indicazione dei movimenti e varie tabelle illustrative / Mario Rinaldi, Roma : Editrice Cultura Moderna, dr. 1945.

 

KULTUROZNAWSTWO (czerwiec 2012)

13009 Analiza filmu / Jacques Aumont, Michel Marie, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

13010 Archeologie przyszłości : pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe / Frederic Jameson, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

13011 Antropologia kulturowa : globalne siły, lokalne światy / Jack David Eller, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

13012 Filozofia seksu / Igor Primoratz, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

13013 Kant a dziobak / Umberto Eco, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2012.

13014 Kant a problem metafizyki / Martin Heidegger , Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2012.

13015 Kulturowa teoria literatury. 2, Poetyki, problematyki, interpretacje / red.: Teresa Walas, Ryszard Nycz, Kraków : Universitas, cop. 2012.

13016 Kulturowe emanacje ciała / pod red. Moniki Banaś i Katarzyny Warmińskiej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011.

13017 Materiał jako wehikuł treści rytuału / Henryk Jurkowski,  Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011.

13018 Myślenie wzrokowe / Rudolf Arnheim, Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2011.

13019 Narodziny biopolityki : [wykłady w Collège de France 1978-1979] / Michel Foucault, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

13020 Pisma o sztuce i kulturze / E. H. Gombrich, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2011.

13021 Polityka rzeczy małych : siła bezsilnych w mrocznych czasach / Jeffrey C. Goldfarb, Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2012.

13022 Postmodernizm, czyli Logika kulturowa późnego kapitalizmu / Fredric Jameson, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011.

13023 Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej : studia i szkice kulturoznawcze. T. 1, 2 / pod redakcją Piotra Bilińskiego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

13024 Sceniczne rytuały : o wartości muzyki popularnej / Simon Frith, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011.

13025 Teoria karnawalizacji : konteksty i interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

13026 Teoria zakupów / Daniel Miller, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

13027 Twórca jako wytwórca : eseje i rozprawy / Walter Benjamin, Warszawa : Wydawnictwo KR, 2011.

13029 Przestrzeń ciszy : przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka : antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. 2 / red. nauk. Justyna Harbanowicz, Agnieszka Janiak,  Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2011.

13030 Mieczysław Zdanowicz / Katarzyna Mrozek ; konsultacja nauk. Paweł Banaś, Wrocław : Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, 2011.

13031 Michał Jędrzejewski / Anita Wincencjusz-Patyna, Wrocław : Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, 2011.

13032 Dědictví / Eva Tvrdá, [Ostrava] : Littera Silesia, 2010.

13033 Hlučín 1256-2006 : 750 let města / [uspořádal Metoděj Chrástecký ; autoři: Pavel Kladiwa et al.], [Hlučín] : Muzeum Hlučínska, 2006.

13034 Schicksale der vergessenen Helden : [Geschichten der deutschen Antifaschisten aus der ČSR] / Zdeňka Kokošková und Autorenteam ; [Vorwort Martin Krsek ; Übersetzung Jana Hendrychová], Praha : Nationalarchiv der ČR, 2008.

13035 Zapomenutí hrdinové : němečtí odpůrci nacismu v českých zemích = Vergessene helden : deutsche NS-Gegner in den böhmischen Ländern / Tomáš Okurka (ed.) ; [autoři textů: Adrian von Arburg et al. ; překlady: Gabriela Brudzynska-Němec et al.], Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem, 2008.

13036 Opavská škola fotografie : dvacet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezskě univerzity v Opavě = Opava school of photography : twenty yearsof [i. e. years of] the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava / [výběr fotografí, koncept, text, redakce Vladimír Birgus], Opava : Slezská univerzita v Opavě : ve spolupráci s nakl. KANT, 2011.

13037 Prajzáci aneb k osudům Hlučínska 1742-1960 / Vilém Plaček, Háj ve Slezsku : FR Maj – Tiskárna, Nakladatelství a Vydavatelství, 2007.

13038 Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko… : podobná minulost : historie, obce, atraktivity = eine ähnliche Vergangenheit (Geschichte, Gemeinden, Attraktivitäten) = podobna przeszłość (historia, gminy, atrakcje) / [uspořádal a odpovědný red. Metoděj Chrástecký], [Hlučín] : Muzeum Hlučínska, 2008.

 

KULTUROZNAWSTWO (marzec-kwiecień 2012)

12910 Muzeum krytyczne / Piotr Piotrowski, Poznań : Dom Wydawniczy „Rebis”, cop. 2011.

12925 Crisis of the real : writings on photography / Andy Grundberg, New York : Aperture Foundation , [2010].

12926 Photography : the key concepts / David Bate, Oxford ; New York : Berg, 2009.

12927 Photography and death / Audrey Linkman, London : Reaktion Books, 2011.

12929 The cinematic / ed. by David Campany, London : Whitechapel ; Cambridge, Mass. : The MIT Press, 2007.

12930 Gregory Crewdson 1985-2005 / mit Texten von Stephan Berg, Martin Hochleitner, Katy Siegel ; Herausgegeber Stephan Berg, Ostfildem : Hatje Cantz Verlag, cop. 2007.

12931 Johan Grimonprez – looking for Alfred / texts by Patricia Allmer [et al.] ; edited by Steven Bode ; photography by Theo Volpatti [et al.], Ostfildern : Hatje Cantz Verlag ; London : Film and Video Umbrella, cop. 2007.

12932 The contact sheet / [edited by Steve Crist ; photographers: William Claxton et al., [Los Angeles, Calif.] : AMMO Books, cop. 2009.

12933 Eugène Atget : Retrospektive / [Redaktion: Beatrice Petit und Nathalie Livingstone, Pierrette Crouzet-Daurat ; Übersetzung: Lilian-Astrid Geese et al.] ; Berliner Festspiele, BnF-Bibliothèque nationale de France,  Berlin : Nicolaische Verlagsbuchhandlung, cop. 2007.

12935 The anthropology of landscape : perspectives on place and space / ed. by Eric Hirsch and Michael O’Hanlon, Oxford : Clarendon Press, 2003.

12936 At memory’s edge : after-images of the Holocaust in contemporary art and architecture / James E. Young, New Haven, Conn. ; London : Yale University Press, [post 2006], cop. 2000.

12938 Landscape and power / ed. by W. J. T. Mitchell, Chicago ; London : The University of Chicago Press, [post 2005], cop. 2002.

12961 Od kina absolutnego do filmu przyszłości : materiały z historii eksperymentu w sztuce ruchomego obrazu / red. Violetta Kutlubasis-Krajewska, Piotr Krajewski, Wrocław : Centrum Sztuki Wro, cop. 2009.

12962 Wacław Sieroszewski : zesłaniec, etnograf, literat, polityk / [oprac. red. Agnieszka Cieniawa] ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Polska Akademia Nauk – Instytut Historii Nauki, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Wrocław : Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.

12967 Ars colligendi : kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej / Renata Tańczuk, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.

12975-12977 Losy naukowej łamigłówki : Clifford Geertz, mikrohistorie i podmiotowość / Rafał Nahirny, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. ISBN 9788322932513

12978-12980 O pochodzeniu idei : relatywizm w amerykańskiej antropologii kulturowej / Piotr Jakub Fereński, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.

12981 Kreacje i nostalgie : antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach / red. nauk. Dorota Rancew-Sikora, Grażyna Woroniecka i Cezary Obracht-Prondzyński ; Sekcja Antropologii Społecznej, Warszawa : Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2009.

12982 Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma Dwudziestoleciami / red. Inga Iwasiów, Arleta Galant, Kraków : Universitas, cop. 2011.

12983 Granice kultury / pod red. Andrzeja Gwoździa ; przy współpr. Magdaleny Kempnej-Pieniążek, Katowice : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe : Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, 2010.

12984 Filozofia René Descartes’a / Andrzej M. Ziółkowski, Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1989.

12985 Krystyna Cybińska / Barbara Banaś, Wrocław : Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, 2008.

12986 Antoni Boratyński : [malarstwo, grafika artystyczna, rysunek, ilustracja książkowa / oprac. Antoni Boratyński], Warszawa : [s.n.], 2010.

12987 Zapisy przemian : sztuka polska z kolekcji Krzysztofa Musiała = Records of changes : Polish art from the Krzysztof Musiał collection / ed. by Barbara Ilkosz, Wrocław : The National Museum, 2008.

12988 Błogosławiony kraj? : szkice o historii i pamięci Dolnego Śląska / pod red. Dagmary Margieli-Korczewskiej i Krzysztofa Ruchniewicza, Wrocław : Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011.

12989 Celtowie, Germanie i wikingowie / Roberta Gianadda,  Warszawa : Wydawnictwo Arkady, cop. 2011.

12990 Cultural turns : nowe kierunki w naukach o kulturze / Doris Bachmann-Medick, Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012.

12991 Dar z niczego : o antropologii święta / Jean Duvignaud, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011.

12992 Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej : studia i szkice / red. nauk. Piotr Duchliński, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2011.

12993 Epoka inteligencji : historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie / Denis Sdvižkov, Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2011.

12994 Europa XIX wieku : historia kulturowa / Hannu Salmi, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

12995 Grecja / Stefania Ratto, Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2011.

12996 Historia retoryki od Greków do dziś / Michel Meyer, Manuel Maria Carrilho, Benoît Timmermans, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2010.

12997 Język, umysł, kultura : praktyczne wprowadzenie / Zoltán Kövecses, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011.

12998 Karnawał : studia historyczno-antropologiczne / wybór, oprac. i wstęp Wojciech Dudzik, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011.

12999 Karol Lanckoroński i jego wiedeńskie zbiory. T. 1, 2 / Joanna Winiewicz-Wolska., Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2010.

13000 Kultura po przejściach, osoby z przeszłością : polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze / pod red. Ryszarda Nycza, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011.

13001 Ludzie i miejsca w języku : słownik frazeologizmów eponimicznych / Maciej Czeszewski, Katarzyna Foremniak ; red. nauk. Mirosław Bańko, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011.

13002 Mit nauki : paradygmaty i dogmaty / Mikołaj Brykczyński, Warszawa : Eneteia – Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2011.

13003 Morfologia bajki magicznej / Władimir Propp, Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2011.

13004 Performuj albo… : od dyscypliny do performansu / Jon McKenzie, Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, cop. 2011.

13005 Pop-art / [tekst Martina Angelotti oraz Valentina Ciuffi i Veronica Lenza ; tł. Anna Cichowicz], Warszawa : Wydawnictwo „Arkady”, cop. 2011.

13006 Świat magiczny : prolegomena do historii magizmu / Ernesto de Martino, Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2011.

13007 Wielokulturowość / Patrick Savidan ; przeł. Ewa Kozłowska, Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012.

13008 Wprowadzenie do anty-filozofii / Boris Groys ; przeł. Joanna Gilewicz, Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012.

 

MUZYKOLOGIA (marzec-kwiecień 2012)

21017 The notation of medieval music : [the development of musical notation from the ninth to the fifteenth century] / Carl Parrish, New York : Pendragon Press, [2009].

21023 Schulwerk Carla Orffa : idea muzyki elementarnej i jej recepcja / Beata Michalak, Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2009.

21024 Musical culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620 : (Prague, August 23-26, 2006) / eds. Jan Bat’a, Lenka Hlávková, Jiří K. Kroupa ; Institutum Historiae Artis Musicae Promovendae Universitatis Carolinae Pragensis & Association for Central European Cultural Studies, Prague : KLP – Koniasch Latin Press, 2011.

21025 Littera Nigro scripta manet : in honorem Jaromír Černý / k vydání připravili Jan Bat’a, Jiří K. Kroupa, Lenka Mráčková, Praha : KLP, 2009.

21026 „Rytmy polskie” w muzyce XVI-XIX wieku : studium morfologiczne / Ewa Dahlig-Turek, Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2006.

21027 Jan Sebastian Bach / Albert Schweitzer , Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2009.

21028 Traces and echoes of Chopin’s work / ed. by Anna Nowak ; Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz : Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, 2011.

21029 Traditional musical cultures in Central-Eastern Europe : ecclesiastical and folk transmission / ed. by Piotr Dahlig, Warsaw : University of Warsaw. Institute of Musicology [etc.], 2009.

21030 Folk dances now and then : in the light of Polish and Norwegian experience = Tradycyjny taniec ludowy dawniej i dziś : w świetle doświadczeń polskich i norweskich : praca zbiorowa / pod red. Tomasza Nowaka ; [przekł. tekstów Jacek Jackowski et al.], Kielce : Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego, 2011.

21031 Wprowadzenie do chorału gregoriańskiego : skrypt studyjny dla słuchaczy Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu / Iwo H. Siekierka, Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2011.

21032 Notacje monodii chorałowej na Śląsku na podstawie kodeksów Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu : studium paleograficzno-semiologiczne / Iwo Hubert Siekierka, Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny ; Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2011.

21033 Mikołaj Rej o muzyce ludowej w XVI-wiecznej Polsce / Jadwiga Romana Bobrowska, Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk : Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 2005.

21034 Przemysł muzyczny Kalisza XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem działalności rodziny Fibigerów / Krzysztof Rottermund ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki, Wrocław : AM, 1985.

21035 Kto ma talenta jest chwałą narodu : wiersze o Karolu Lipińskim / [wiersze zebr. Maria Bąk], Wrocław : Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, 2011.

21036 Oblicza romantyczności w muzyce polskiej od Chopina do czasów współczesnych : materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej Wrocław, 21 kwietnia 2010 roku / [red. Dorota Kanafa, Krzysztof Stefański] ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wrocławiu, Wrocław : Wydawnictwo Akademii Muzycznej, 2010.

21037 Tradycje śląskiej kultury muzycznej / [pod red. nauk. Anny Granat-Janki i zespołu] ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, Wrocław : Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, 2011

21038 Almanach baletu polskiego 1945-1974 / Irena Turska, Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1983.

22042 Serial composition and atonality : an introduction to the music of Schoenberg, Berg, and Webern / by George Perle, Berkeley, Calif. [etc.] : University of California Press, 1977.

22043 Das duale Harmoniesystem / von Arthur von Oettingen, Leipzig : Verlag von C.F.W. Siegel’s Musikalienhandlung, 1913.

22044 Fuge und Fugato in der Kammermusik des Rokoko und der Klassik / Warren Kirkendale ; mit einem Nachwort von Jens Peter Larsen, Tutzing : Verlegt bei Hans Schneider, 1966.

22045 Music analysis in theory and practice / Jonathan Dunsby and Arnold Whittall, New Haven, Conn. : Yale University Press, 1988.

22046 Musikalische Prosa / von Hermann Danuser, Regensburg : Gustav Bosse Verlag, 1975.

22047 Music in the 20th century : from Debussy through Stravinsky / William W. Austin, New York : W.W. Norton, cop. 1966.

22048 Neue musikalische Theorien und Phantasien. Bd. 3, Der Freie Satz, p Anhang: Figurentafeln / von Heinrich Schenker ; hrsg. und bearb. von Oswald Jonas, Wien : Universal Edition, 1956.

22049 Five graphic music analyses = Fünf Urlinie-Tafeln / Heinrich Schenker ; with a new introd. and glossary by Felix Salzer, New York : Dover, 1969.

22050 Die organische Harmonielehre / von Robert Mayrhofer, Berlin ; Leipzig : Verlag von Schuster & Loeffler, 1908

22051 Neue Harmonielehre des diatonischen, chromatischen Viertel-, Drittel-. Sechstel- und Zwölftel-Tonsystems / Alois Hába ; aus dem Tschechischen übertragen vom Autor ; Revision von Erich Steinhard, München : Filmkunst Musikverlag ; Praha : Supraphon, cop. 1979.

22052 Wissenschaftliche Harmonielehre des Künstlers. T. 1, Ton- , Intervall- und Akordmelodie-Lehre / Walther Howard,  Berlin : Verlag für Kultur und Kunst, 1932

22053 Der gebundene Styl : Lehrbuch für Kontrapunkt und Fuge. Bd. 1 / von Felix Draeseke, Hannover ; London : Louis Oertel’s Musikverlag, 1902

22054 Verzeichnis deutschsprachiger musikwissenschaftlicher Dissertationen. 2, 1961-1970 / Richard Schaal, Kassel [etc.] : Bärenreiter, 1974.

22055 Beyond Schenkerism : the need for alternatives in music analysis / Eugene Narmour, Chicago ; London : University of Chicago Press, 1980.

22056 Chopin at the boundaries : sex, history, and musical genre / Jeffrey Kallberg, Cambridge : London : Harvard University Press, 1996.

 

KULTUROZNAWSTWO  (grudzień 2011-styczeń 2012)

12901 Wynaleźć codzienność. 2, Mieszkać, gotować / Michel de Certeau, Luce Giard, Pierre Mayol, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

12902 Historia w muzeach : studium ekspozycji Holokaustu / Anna Ziębińska-Witek, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

12903 Historia w sztuce : [katalog] / [red. Maria Anna Potocka ; współpr. red. Delfina Piekarska], Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej, 2011

12904 Badania wizualne w działaniu : antologia tekstów / red. nauk. Maciej Frąckowiak i Krzysztof Olechnicki ; współpr. Marek Krajewski, Warszawa : Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2011

12905 Ekonomie i kultury : podstawy antropologii ekonomicznej / Richard R. Wilk, Lisa Cliggett, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011

12906 Etniczność sp. z o.o. / John L. Comaroff, Jean Comaroff, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011

12907 Globalny przemysł kulturowy : medializacja rzeczy / Scott Lash, Celia Lury, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011

12908 Korzenie teatru / Eli Rozik, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

12889, 12909 Logika nauk o kulturze : pięć studiów / Ernst Cassirer, Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2011

12911 Sztuka interaktywna : od dzieła – instrumentu do interaktywnego spektaklu / Ryszard W. Kluszczyński, Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.

12912 Teatr masowy- teatr dla mas / pod red. Małgorzaty Leyko, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.

12913 Umowa społeczna ; List o widowiskach / Jean-Jacques Rousseau, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010

12914 Krytyka czystego rozumu. T. 1 / Immanuel Kant ; przeł. Roman Ingarden, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010.

12915 Krytyka czystego rozumu. T. 2 / Immanuel Kant, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010.

12916 Wywiady z mistrzami fotografii / Hanna Maria Giza, Izabelin ; Warszawa : Rosikon Press, cop. 2011.

12917 Dno oka : eseje o fotografii / Wojciech Nowicki, Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2010.

12918 Do utraty wzroku : wybór tekstów / Laura Mulvey ; pod red. Kamili Kuc i Lary Thompson, Kraków ; Warszawa : Korporacja Ha!art : Międzynarodowy Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty, 2010.

12919 Fotografia jako sztuka współczesna / Charlotte Cotton, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010.

12920 Kolor, dźwięk i rytm : relacja obrazu i dźwięku w sztukach medialnych / Izabela Frankiewicz, Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2010.

12921 O fotografii / Susan Sontag ; przeł. Sławomir Magala, Kraków : Karakter, 2009.

12922 Pogranicza audiowizualności : parateksty kina, telewizji i nowych mediów / pod red. Andrzeja Gwoździa, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010.

12923 Pragnienie, poznanie, przemijanie : fotograficzne reprezentacje w literaturze polskiej / Cezary Zalewski, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010.

12924 Społeczne użycia fotografii / Allan Sekula ; [antologia tekstów pod red. Karoliny Lewandowskiej], Warszawa : Zachęta Narodowa Galeria Sztuki : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.

12928 Still moving : between cinema and photography / Karen Beckman and Jean Ma, eds, Durham ; London : Duke University Press, 2008.

12934 Judenjagd : polowanie na Żydów 1942-1945 : studium dziejów pewnego powiatu / Jan Grabowski, Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2011.

12937 Landscape and memory / Simon Schama, New York : Vintage Books, 1996.

12939 Bajki z Auschwitz / [red. Jadwiga Pinderska-Lech, Jarek Mensfelt], Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2009.

12940 „… płakaliśmy bez łez…” : relacje byłych więźniów żydowskiego Sonderkommando z Auschwitz / Gideon Greif, Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny ; Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2010.

12955 Situation of Roma minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / ed. by Jaroslav Balvín and Łukasz Kwadrans, Wrocław : Foundation of Social Integration Prom, 2010.

12956 Transformacja pamięci : przewartościowania w pamięci przeszłości a wybrane aspekty funkcjonowania dyskursu publicznego o przeszłości w Polsce po 1989 roku / Bartosz Korzeniewski ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2010.

12957 Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej / Elżbieta Chromiec, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011.

12958 Kultura XVII-wiecznej Holandii / Johan Huizinga, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2008.

12959 Społeczne zmagania ze sportem / pod red. Łukasza Rogowskiego i Radosława Skrobackiego, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2011.

12960 Mniejsze zło : władze stanu wojennego wobec opozycji we Wrocławiu / Piotr Gomułkiewicz, Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Naukowe PWN, 1997.

12962 Wacław Sieroszewski : zesłaniec, etnograf, literat, polityk / [oprac. red. Agnieszka Cieniawa] ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Polska Akademia Nauk – Instytut Historii Nauki, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Wrocław : Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.

12963 Spotkanie z człowiekiem : zaczynając od Czesława Miłosza / pod red. Grzegorza Dąbrowskiego, Barbary Dwilewicz, Kamila Pietrowiaka, Wrocław : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, 2011.

12964-12965 Nie tylko o pocztówkach : szkice dedykowane profesorowi Pawłowi Banasiowi / [Stefan Bednarek et al. ; red. Stefan Bednarek, Jacek Jackowski], Warszawa ; Wrocław : „Korporacja Polonia”, 2011.

12966 Ars colligendi : kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej / Renata Tańczuk, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.

12968-12970 Kultura jako cultura / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.

12971 Ryszard Kapuściński w labiryncie współczesności / Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004.

12972 Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego : źródło poznania społeczeństw i kultur / Mariusz Dzięglewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Socjologii Kultury, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009.

12973 Stanisław Lenartowicz : twórca osobny / pod red. Rafała Bubnickiego, Andrzeja Dębskiego, Wrocław : Wydawnictwo Gajt, 2011

12974 Od liberatury do e-literatury / red.: Eugeniusz Wilk, Monika Górska-Olesińska ; Uniwersytet Opolski, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011.

 

MUZYKOLOGIA (grudzień 2011-styczeń 2012)

20982-20983 Między romantyzmem a modernizmem : twórczość kompozytorska Ignacego Jana Paderewskiego / Bogusław Raba, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010.

20984 Ad noticiam iam musice artis intrare volentibus ; Christo igitur Domino moduracionibus psallere volentibus : dva středovêké chorální traktáty z klášterní knihovny ve Vyšším Brodě – zwei mittelalterliche Choraltraktate aus der Klosterbibliothek in Hohenfurt / k vydání připravil komentářem a testimonii opatřil a z letinského originálu přeložil Martin Horyna, Praha : KLP, 2005.

20985 Kolínský kancionál z roku 1517 a bratrský zpěv na počátku 16. století / Eliška Bat’ová, Praha : KLP – Koniasch Latin Press, 2011.

20986 Muzyka i polityka na Pomorzu i Kujawach / pod red. Aleksandry Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego, 2011.

20987 Kult Chopina w Polsce / Antoni Grudziński, Albert Grudziński, Poznań : „Ars Nova”, 1995.

20988 Muzyka, teatr i filozofia Bogusława Schaeffera : trzy rozmowy / Joanna Zając,  Salzburg : Collsch Edition, 1992.

20989 Liturgia polskich Ormian na Wielkanoc / w oprac. Stanisława Śmiełowskiego, Oborniki Śląskie : Gmina Oborniki Śląskie, 2008.

20989/1 CD Liturgia polskich Ormian na Wielkanoc / w oprac. Stanisława Śmiełowskiego, Oborniki Śląskie : Gmina Oborniki Śląskie, 2008.

20990 Vladimir Malakhov : rozmowa z tancerzem stulecia / Jan Stanisław Witkiewicz,  Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2008.

20991 Das Opernbuch : ein Führer durch den Spielplan der deutschen Opernbühnen / von Karl Storck, Stuttgart : Muth’sche Verlagshandlung, 1910.

20992 Piosenki lwowskiej ulicy : antologia / wybrał, wstępem poprzedził i słowniczkiem opatrzył Janusz Wasylkowski, Wrocław : Ośrodek Teatru Otwartego Kalambur, 1987.

20993 Musical work analysis : an epistemological debate / Maciej Gołąb, Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2008.

20994 Mahler / Bohdan Pociej, Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2011.

20995 Muzyka mową dźwięków ; Dialog muzyczny : [rozważania o Monteverdim, Bachu i Mozarcie] / Nikolaus Harnoncourt, Warszawa : ME-KOMP, 2011.

20996 Podstawy historii muzyki / Carl Dahlhaus, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010.

20997 Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki : muzyka jako model i tworzywo w szwedzkiej poezji późnego modernizmu i neoawangardy / Magdalena Wasilewska-Chmura, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

20998 Wartości w muzyce : studium monograficzne. T. 1 / pod red. Jadwigi Uchyły-Zroski, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008.

20999 Wartości w muzyce : wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej. T. 2 / pod red. Jadwigi Uchyły-Zroski, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.

21000 Wartości w muzyce : zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce. T. 3 / pod red. Jadwigi Uchyły-Zroski, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

21001 Organ-cases in Poland as works of art / Ewa Smulikowska, Warszawa : Sutkowski Edition Warsaw, 1993.

21002 Cykl sceniczny „Licht” Karlheinza Stockhausena : muzyczny teatr świata / Agnieszka Draus, Kraków : Akademia Muzyczna, 2011.

21003 Henryk Mikołaj Górecki : twórczość i inspiracje / pod red. Marleny Pietrzykowskiej i Grzegorza Rubina, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

21004 Estetyka zakłóceń / Roman Bromboszcz ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2010.

21005 Śpiewnik kurpiowski : 200 pieśni i przyśpiewek kurpiowskich / pod red. Henryka Gadomskiego ; Związek Kurpiów, Ostrołęka : Muzeum Kultury Kurpiowskiej : Związek Kurpiów, 2010.

21006 Początki szkolnictwa muzycznego w powojennym Wrocławiu (lata 1945-1955) : materiały pokonferencyjne : historia, wspomnienia, biografie / [red. Eugeniusz Sąsiadek ; SPAM], Wrocław : Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków. Oddział, 2010.

21007 O muzyce polskiej w perspektywie intertekstualnej : studia i szkice / Mieczysław Tomaszewski, Kraków : Akademia Muzyczna, 2005.

21008 Wesele orawskie dawniej i dziś / Bożena Lewandowska, Józef Kąś, Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2010.

21009 Muzyka pod patronatem polskich Wazów : Marcin Mielczewski / Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2011.

21010 Kultura muzyczna na Śląsku : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Biblioteką Główną Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej : Katowice, 21-22 października 2009 r. / [red. Monika Bieda, Hanna Bias], Katowice : Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, 2011.

21011 Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu : 1975-2010 / Aneta I. Oborny, Kielce : Wydawnictwo „Panzet”, na zlec. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, 2010.

21012 Twórczość Krzysztofa Pendereckiego : od genezy do rezonansu : interpretacje. 2, Czas prób i doświadczeń 1960-1966 : faza Trenu, De natura sonoris i Brygady śmierci / pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Kraków : Akademia Muzyczna w Krakowie, 2010.

21013 Twórczość Krzysztofa Pendereckiego : od genezy do rezonansu : interpretacje. 3, Przełom i pierwsza synteza 1966-1971 : faza Pasji i Diabłów z Loudun / pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Kraków : Akademia Muzyczna w Krakowie, 2010.

21014 Twórczość Krzysztofa Pendereckiego : od genezy do rezonansu : interpretacje. 4, Interludium: lata sublimacji 1972-1975 : faza Magnificat, I Symfonii i Przebudzenia Jakuba / pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Kraków : Akademia Muzyczna w Krakowie, 2010.

21015 Symbol i muzyka / Leszek Polony, Kraków : Akademia Muzyczna, 2011.

21016 Myśl muzyczna : studia wybrane. 2 / Michał Bristiger ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2011.

21018 Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych = Intangible values of cultural landscapes / [red. nauk. Sebastian Bernat], Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2011.

21019 Sześć monologów Jedermanna Franka Martin Musica de morte / Marek Moździerz, Bydgoszcz : Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, 2011.

21020 Johannes Nucius : epoka, duchowość, życie i twórczość / red. Remigiusz Pośpiech, Piotr Tarlinski, Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2008.

21021 Christian songs under persecution and oppression : International Conference of Hymnology IAH, HSUSC and HSGBI in cooperation with the University Opole, 26th July – 31st July 2009 in Opole-Kamień Śl. (Poland) = Internationale Hymnologische Konferenz IAH, HSUSC und HSGBI in Zusammenarbeit mit der Universität Opole, 26. Juli – 31. Juli 2009 in Opole-Kamień Śl. (Polen). T. 2 / hrsg. von Franz Karl Praßl und Piotr Tarlinski, Graz ; Opole : [Wydawnictwo Świętego Krzyża], 2011.

21022 Cantica Domini in terra aliena : International Conference of Hymnology IAH, HSUSC and HSGBI in cooperation with the University Opole, 26th July – 31st July 2009 in Opole-Kamień Śl. (Poland) = Internationale Hymnologische Konferenz IAH, HSUSC und HSGBI in Zusammenarbeit mit der Universität Opole, 26. Juli – 31. Juli 2009 in Opole-Kamień Śl. (Polen). T. 1 / hrsg. von Franz Karl Praßl und Piotr Tarlinski, Graz ; Opole : [Wydawnictwo Świętego Krzyża], 2010.

 

KULTUROZNAWSTWO    (październik 2011)

12768 Ameryka w pamiętnikach Polaków : antologia, wybór i koment. Bogdan Grzeloński, Warszawa: „Interpress”, 1988.

12769 Artyści, wariaci, anarchiści : [opowieść o gdańskiej alternatywie lat 80-tych], Krzysztof Skiba, Jarosław Janiszewski, Paweł Koňjo Konnak, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2011 + CD ROM

12770 Legnicki Festiwal Srebro : granice sztuki globalnej : rzemiosło, design, sztuka, [red. Justyna Teodorczyk ; tł. Magdalena Kraśnicka-Wojtyczko], [Wrocław] : Drukarnia Jaks, 2010

12771 Nauka, kultura, społeczeństwo, red. nauk.: Jan Grad, Jacek Sójka, Andrzej Zaporowski, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010

12772 Boguszewicz Artur, Corona Silesiae : zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, Wrocław : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, 2010

12773 Cele i zasady rozwoju : V Kongres Obywatelski, [red. Edwin Bendyk], Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010

12774 Jaka wspólnotowość Polaków w XXI wieku? : V Kongres Obywatelski, [red. Jan Szomburg], Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010

12775 Jak poprawić rządzenie Polską w XXI wieku? : V Kongres Obywatelski, red. Jan Szomburg], Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010

12776 Jak poprawić komunikację i dialog Polaków? : V Kongres Obywatelski, [red. Jan Szomburg], Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010

12777 Polskie style życia : między miastem a wsią : V Kongres Obywatelski, [red. Beata Łaciak], Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010

12778 Talenty Polaków : V Kongres Obywatelski, [red. Jan Szomburg], Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010

12779 Rozwój lokalny : bariery i stymulanty : wybrane zagadnienia : V Kongres Obywatelski, [red. Cezary Trutkowski], Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010

12781 Ekonomia kultury : przewodnik krytyki politycznej, red. zespół Wydaw. Krytyka Polityczna, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.

12782 Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. nauk. Ruth Wodak, Michał Krzyżanowski ; tł. Danuta Przepiórkowska, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011

12783 Dołowy-Rybińska Nicole, Języki i kultury mniejszościowe w Europie : Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011

12784 Komunikacja międzykulturowa : perspektywy badań interdyscyplinarnych : monografia z cyklu „Język trzeciego tysiąclecia”, pod red. Władysława Chłopickiego, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, 2007

12785 Kultura i metoda, redakcja naukowa Joanna Michalik, Warszawa: ENETEIA – Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2011

12787 Morgan Lewis Henry, Liga Ho-de’-no-sau-nee czyli Irokezów, Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2011

12788 Leŝak Oleg, Lingwosemiotyka kultury : funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010

12789 Murdock Graham, Media, kultura i ekonomia : krytyczne pytania : antologia tekstów, Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2010

12790 Olson David R., Papierowy świat : pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010

12791/1 Teatr Polski we Wrocławiu 1946-2011. T. 1, Rekonstrukcje, [red. Jarosław Minałto, Piotr Rudzki, Marzena Sadocha], Wrocław : Teatr Polski, 2010

12791/2 Teatr Polski we Wrocławiu 1946-2011. T. 2, Zespół : rozmowy z aktorami, [red. Jarosław Minałto, Piotr Rudzki, Marzena Sadocha], Wrocław : Teatr Polski, 2010

12792 W poszukiwaniu najwyższych wartości : rozmowy międzypokoleniowe, Anna Brożek, Jacek Jadacki & Marian Przełęcki, Wrocław : Teatr Polski, 2010.

12794 Autobiografia, pod red. Małgorzaty Czermińskiej, Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2009

12795  Beatrycze i inne : mity kobiet w literaturze i kulturze, pod red. Grażyny Borkowskiej i Lidii Wiśniewskiej,  Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2010

12796 Compagnon Antoine, Demon teorii : literatura a zdrowy rozsądek, Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2010

12798 Williams Linda, Hard core : władza, przyjemność i „szaleństwo widzialności”, Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2010

12799 Wodziński Cezary, Logo nieśmiertelności : przypisy Platona do Sokratesa, Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2008

12800 Kant Immanuel, Spór z Eberhardem, Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2010

 

MUZYKOLOGIA (październik 2011)

20510 Carl Ditters von Dittersdorf 1739-1799. [Bd. 2], Der schlesische Opernkomponist, hrsg. von Hubert Unverricht ; in Verbindung mit Ortrun Landmann, Würzburg : Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, cop. 1991

20956 Przemiany w kulturze ludowej na Pomorzu Zachodnim po 1989 roku : materiały z sesji naukowej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.07.2006, pod red. Bogdana Matławskiego , Kamień Pomorski ; Gryfino : Drukarnia „Media Druk”, 2006.

20976 Norton anthology of western music. Vol. 1, Ancient to baroque, ed. by J. Claude V. Palisca, New York ; London : W.W. Norton & Company, cop. 2001

20977 Norton anthology of western music. Vol. 2, Classic to romantic, ed. by Claude  V. Palisca, New York ; London : W.W. Norton & Company, cop. 1980

20978 Burkholder J. Peter, Study and listening guide for A history of western music, fifth edition, by Donald Jay Grout and Claude V. Palisca and Norton anthology of western music, third edition, [edited] by Claude V. Palisca, New York ; London : W. W. Norton & Co, cop. 1996

20979 Jabłoński Maciej, Między ćwiartowaniem a tłumaczeniem snów : eseje i ułamki z krytyki muzycznej, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011

20980 Muzyka w ogrodzie – ogród w muzyce : studia, pod red. Sławomiry Żerańskiej-Kominek, Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2010

20981 Ross Alex, Reszta jest hałasem : słuchając dwudziestego wieku, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2011

22028 Jacques Offenbach, hrsg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, München : Edition Text + Kritik, 1980

22030 Hüppe Eberhard, W. A. Mozart : Innovation und Praxis : zum Quintett Es-Dur KV 452, München : Edition Text + Kritik, 1998

22031 Rothfarb Lee Allen, Ernst Kurth as theorist and analyst, Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1988

22032 The commonwealth of music, edited by Gustave Reese and Rose Brandel, New York : The Free Press ; London : Collier-Macmillan, cop. 1965

22033 Modernism and music : an anthology of sources, ed. and with commentary by Daniel Albright, Chicago ; London : University of Chicago Press, 2004

22034 Mahrenholz Simone, Musik und Erkenntnis : eine Studie im Ausgang von Nelson Goodmans Symboltheorie, Stuttgart ; Weimar : Verlag J.B. Metzler, cop. 1998

22035 Meyer-Kalkus Reinhart, Stimme und Sprechkünste im 20. Jahrhundert, Berlin : Akademie Verlag, cop. 2001

22036  Cook Nicholas, A guide to musical analysis, New York : George Braziller, 1987

22037 Giacinto Scelsi, hrsg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, München : Edition Text + Kritik, 1983

22038 Mozart : ist die Zauberflöte ein Machwerk?, Wolf Rosenberg [et al.], München : Edition Text + Kritik, 1978

22039 Luigi Nono, hrsg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, München : Edition Text + Kritik, 1981

22040 Stenzl Jürg, Luigi Nono, Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, cop. 1998

22041 Music analysis in the nineteenth century. Vol. 2, Hermeneutic approaches, edited by Ian Bent, Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, dr. 1999