O Bibliotece

O Zbiorach

Biblioteka powstała na początku lat 70. XX w. Gromadzi wydawnictwa z zakresu humanistyki (na ogół polskojęzyczne) ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin: filozofia humanistyki, filozofia i teoria kultury, historia kultury, antropologia kulturowa, psychologia i socjologia kultury, metodologia badań kulturoznawczych, organizacja życia kulturalnego, historia i teoria sztuki, literaturoznawstwo, historia i teoria teatru, muzykologia, filmoznawstwo, teoria komunikacji społecznej i teoria mediów, religioznawstwo oraz wybrane publikacje z zakresu psychologii, socjologii i naukoznawstwa. Posiada ponad 13 000 wol. książek i blisko 100 tytułów czasopism (zob. KATALOGI http://www.kulturoznawstwo.uni.wroc.pl/?page_id=2183).

W bibliotece znajdują się także zbiory o tematyce muzycznej przeznaczone dla celów dydaktycznych i naukowych reaktywowanego Zakładu Muzykologii, obecnie Katedry Muzykologii. Gromadzenie muzykaliów rozpoczęto w 2003 roku wraz z otrzymaniem daru złożonego z książek, nut i czasopism o tematyce muzycznej od spadkobierców wybitnego muzykologa prof. Józefa Michała Chomińskiego i jego żony Krystyny Wilkowskiej-Chomińskiej. Kolejnymi darami znacznie wzbogacającym zbiory bibliotekę są księgozbiory prof. Gerharda Crolla z Salzburga oraz prof. Reinholda Brinkmanna (zob. KOLEKCJE http://www.kulturoznawstwo.uni.wroc.pl/?page_id=2182). Zbiory muzyczne biblioteki są stale uzupełniane o nowe wydawnictwa. Biblioteka gromadzi również nagrania na płytach CD, gramofonowych oraz filmy.

Biblioteka posiada 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu przeznaczonych dla czytelników. W obrębie biblioteki funkcjonuje także sieć bezprzewodowa.

Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii jest członkiem The International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (http://www.iaml.info/).