Erasmus Plus

Koordynatorem programu w Instytucie Kulturoznawstwa jest dr Dorota Koczanowicz.

Regulamin rekrutacji na studia Erasmus Plus

Regulamin rekrutacji na praktyki Erasmus Plus

Zasady rozliczania

Informacje o Erasmus Plus: Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr