Sylabusy przedmiotów

ROK I – STUDIA LICENCJACKIE

Wstęp do kulturoznawstwa

Podstawy antropologii

Historia myśli o kulturze

Historia filozofii

Logika

Wiedza o filmie

Sztuki performatywne

Sztuki wizualne

Kultura muzyczna

Historia kultury i cywilizacji

Semiologia

Warsztat naukowy humanisty

 

ROK II – STUDIA LICENCJACKIE

Historia myśli o kulturze

Aksjologia

Wiedza o sztuce

Wiedza o sztuce – konwersatorium

Literatura współczesna

Teoria kultury

Proseminarium dr H. Jaxa-Rożen

Prosemianrium dr R. Nahirny

Proseminarium dr M. Barbaruk

Konwersatorium specjalizacyjne, dr M. Matysek-Imielińska: „Kultury miejskie”

Konwersatorium specjalizacyjne, dr hab. J. Schindler: „Przestrzeń domowa”

Konwersatorium specjalizacyjne, dr D. Junke: „Amerykańskie seriale telewizyjne”


ROK III – STUDIA LICENCJACKIE

Socjlologia kultury

Kultura literacka

Wiedza o komunikacji i mediach

Wiedza o religii i duchowości

Praktyki zawodowe

Przedsiębiorczość 1

Konwersatorium specjalizacyjne, prof. R. Tańczuk: „Kulturoznawca w muzeum”

Konwersatorium specjalizacyjne, dr J. Schindler: „Przestrzeń publiczna”

Seminarium licencjackie dr M. Barbaruk

Seminarium licencjackie dr M. Kozubek

Seminarium licencjackie dr M. Zamorska

Seminarium licencjackie dr M. Stabrowski

Seminarium licencjackie dr D. Koczanowicz

Seminarium licencjackie dr M. Matysek

Seminarium licencjackie dr H. Jaxa-Rożen

Seminarium licencjackie dr K. Łukasiewicz

Seminarium licencjackie dr R. Nahirny

Seminarium licencjackie dr P.J. Fereński

 

ROK I – STUDIA MAGISTERSKIE

Estetyka

Antropologia kultury

Psychosocjologia kultury

Idee współczesnej humanistyki

Metody badań kulturoznawczych


ROK II – STUDIA MAGISTERSKIE

Filozofia kultury

Wykład monograficzny

 

SEMINARIA MAGISTERSKIE

Seminarium magisterskie prof. M. Kocura

Seminarium magisterskie prof. A. Nobisa – „Studia globalne”

Seminarium magisterskie prof. A. Nierackiej

Seminarium magisterskie prof. R. Tańczuk

Seminarium magisterskie prof. D. Wolskiej


PRZEDMIOTY OPCYJNE

Studia lic. stacjonarne
1. Prof. M. Kocur The sources of theatre – przedmiot prowadzony w jęz. angielskim
2. dr J. Małczyński (wraz z członkami Laboratorium Humanistyki) Laboratorium antropocenu
3. mgr A. Iwanicka Lokalność w teorii i praktyce
4. mgr J. Sieracka i mgr A. Bujalska  Pomiędzy religią a magią – kultura romska/cygańska
5. Mgr M. Szewerniak  Gry wideo we współczesnej kulturze
6. Mgr K. Jewtuch  Popkultura i pornografia. Ciało, seks, fizjologia oraz ich współczesne obrazowanie
7.    
Studia lic. niestacjonarne
1.
2.