Sylabusy przedmiotów

ROK I – STUDIA LICENCJACKIE

Wstęp do kulturoznawstwa

Historia myśli o kulturze

Historia kultury i cywilizacji

Historia filozofii

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa

Wiedza o teatrze

Wiedza o filmie

Warsztat naukowy humanisty

Sztuki wizualne

Podstawy językoznawstwa

Logika

Kultura muzyczna

 

ROK II – STUDIA LICENCJACKIE

Historia myśli o kulturze

Aksjologia

Wiedza o sztuce

Literatura współczesna

Teoria kultury

Proseminarium dr M. Kozubek

Prosemianrium dr J. Schindler

Konwersatorium specjalizacyjne dr M. Matysek-Imielińska

Konwersatorium specjalizacyjne dr R. Nahirny i dr H. Jaxa-Rożen


ROK III – STUDIA LICENCJACKIE

Teoria kultury

Kultura literacka

Wiedza o komunikacji i mediach

Wiedza o religii i duchowości

Praktyki zawodowe

Konwersatorium specjalizacyjne prof. R. Tańczuk

Konwersatorium specjalizacyjne dr J. Schindler

Seminarium licencjackie dr M. Kozubek

Seminarium licencjackie dr M. Zamorska

 

ROK I – STUDIA MAGISTERSKIE

Estetyka

Antropologia kultury

Metody badań kulturoznawczych

Psychosocjologia kultury

Filozofia kultury


ROK II – STUDIA MAGISTERSKIE

Filozofia kultury

Wykład monograficzny

 

SEMINARIA MAGISTERSKIE

Seminarium magisterskie prof. M. Kocura

Seminarium magisterskie prof. A. Nobisa – „Studia globalne”

Seminarium magisterskie prof. A. Nierackiej

Seminarium magisterskie prof. R. Tańczuk

Seminarium magisterskie prof. D. Wolskiej


PRZEDMIOTY OPCYJNE

Studia lic. stacjonarne
1. Prof. M. Kocur The sources of theatre – przedmiot prowadzony w jęz. angielskim
2. Dr D. Koczanowicz Food, Art, and Culture - przedmiot prowadzony w jęz. angielskim
3. Dr M. Zamorska
Technokultura: nauka, sztuka codzienność
4. Dr M. Barbaruk
Trasy literackie
5. Mgr M. Szewerniak   Zagramy? Gry wideo we współczesnej kulturze
6. Mgr K. Jewtuch   Popkultura i pornografia. Ciało, seks, fizjologia oraz ich współczesne obrazowanie
7.  Prof. D. Wolska  Laboratorium jako idea i instytucja kultury nowoczesnej
Studia lic. niestacjonarne
1.
2.