Konsultacje dr. R. Nahirnego we wrześniu

Terminy konsultacji: czwartki, godz. 9.00-10.00, sala nr 7, ul. Szewska 50/51.