Najbliższe konsultacje dra K. Łukasiewicza

Najbliższe konsultacje dra K. Łukasiewicza odbędą się 14.09.br w godz. 09.30-11.00.