Termin najbliższych konsultacji dra K. Łukasiewicza

Najbliższe konsultacje dra K. Łukasiewicza odbędą się 01.09.2017 w godz. 09.30 –11.00.