Konsultacje prof. Tańczuk

14.07. od g. 9.00-10.00,

17.07 – g. 9.00-10.00,

24.07. g. 9.00-10.00,

4.08. -g. 9.00-10.00,

11.08 – g. 9.00-10.00.