Konsultacje dr Zamorskiej w dn. 28 VI

Konsultacje wyjątkowo odbędą się w godzinach 11.00-12.00.
Proszę osoby chętne o wcześniejszą informacje (w miarę możliwości).