Protokoły zaliczeniowe i egzaminacyjne

Szanowni Państwo,

12.05.2017 roku będą generowane protokoły zaliczeniowe i egzaminacyjne proszę zatem o sprawdzenie poprawności zapisów w systemie USOS-web. Szczególnie dokładnie proszę  sprawdzić czy zapisaliście się Państwo poprawnie na przedmioty wybieralne (przedmioty opcyjnie, fakultety, seminaria).

Obowiązek zapisów dotyczy również osób, które powtarzają przedmiot warunkowo. Powtarzany przedmiot powinien być widoczny w systemie aby prowadzący zajęcia miał gdzie wpisać ocenę. Brak oceny w systemie oznacza niezaliczenie przedmiotu!

Wszyscy studenci, którzy w semestrze zimowym 2016/2017 uzyskali zaliczenie warunkowe, proszeni są o zgłoszenie się do Dziekanatu w celu podpisania i odbioru umowy za powtarzanie zaległego przedmiotu (w godzinach pracy Dziekanatu!).

Ponadto osoby, które do tej pory nie odbyły obowiązkowego szkolenia BHP powinny niezwłocznie uzupełnić zaległość.