Wyniki wyboru specjalności – rok 1 lic.

Uprzejmie informujemy, że za zgodą p. dziekana prof. P. Wiszewskiego zostaną uruchomione trzy specjalności:
Performatyka kultury, Kultura filmowa i Rynek kultury. W każdej ze specjalności znajdą się osoby, które ją wybrały. Jednocześnie informujemy, że jeśli liczba osób w którejkolwiek  ze specjalności będzie niższa niż 10 w dniu 10.10. 2017 to specjalność ta, decyzją Pana Dziekana będzie rozwiązana, a osoby zapisane do niej zostaną przypisane do pozostałych specjalności zgodnie ze wskazaną przez nie specjalnością drugiego wyboru.