Zmiana ostatecznego terminu składania „teczek Erasmusa”

Ostateczny termin składania „teczek Erasmusa”: 21 lutego 2017, godz. 12.00-12.30, p. 30