Terminy konsultacji Z-cy Dyrektora IK ds. dydaktycznych – prof. Renaty Tańczuk

Konsultacje Z-cy Dyrektora IK ds. dydaktycznych – prof. Renaty Tańczuk, odbywać się będą we wtorki, w godz. 9.00-10.00 oraz we czwartki, w godz. 15.00-16.00.