Przewodnik dla studentów pierwszego roku WNHiP UWr

Na naszym Wydziale przygotowano przewodnik dla studentów I roku.

Znajdują się w nim praktyczne informacje dotyczące funkcjonowania Wydziału i Uniwersytetu.

Pobierz Przewodnik (pdf)

Przewodnik-okladka