Nowa książka M. Barbaruk: Długi cień Don Kichota/The Long Shadow of Don Quixote

ISPE-03-266653_Barbaruk_title-pages-1

barbaruk-okladka1

 Inspiracją powrotu do Don Kichota było dla Magdaleny Barbaruk dostrzeżenie nowej popularności błędnego rycerza we współczesnej humanistyce. W książce próbuje ustalić co nowe interpretacje tej postaci mówią o naszej kulturze. W rezultacie stwierdza, że po II wojnie światowej doszło do najważniejszej od romantyzmu zmiany w wizerunku Don Kichota.

Długi cień Don Kichota to pierwsze kulturoznawcze studium donkichotyzmu. Autorka wykorzystuje tu koncepcje teoretyczne związane z oryginalnym dorobkiem polskiego kulturoznawstwa, zainicjowanego w 1972 roku w Uniwersytecie Wrocławskim przez prof. Stanisława Pietraszkę. Traktuje Don Kichota jako patrona nurtu refleksji o kulturze, w którym podkreśla się jej performatywny wymiar. Donkichotyzm jest tu „uprawą ducha”, przestrzenią aksjotyczną kształtującą sposoby życia ludzi różnych miejsc i epok. Taki sposób ujęcia donkichotyzmu pozwala uprawiać historię kultury jako dzieje szaleństwa wartości, bibliomanii, zła.

Książka wydana została również w języku angielskim (The Long Shadow of Don Quixote) jako trzeci tom, redagowanej przez prof. Mirosława Kocura, serii: „Interdyscyplinary studies in performance” (Wydawnictwo Peter Lang)