Charakterystyka studiów i zasady rekrutacji

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Podyplomowe Studium Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli (studia kwalifikacyjne) przeznaczone są dla czynnych zawodowo nauczycieli pragnących podnieść kwalifikacje w zakresie wiedzy o kulturze, cywilizacji, sztuce, komunikacji społecznej i nowych mediach. Wiedza ta jest niezbędna w realizacji celów i treści programowych objętych  podstawą programową szkoły ponadgimnazjalnej dotyczących zwłaszcza przedmiotu Wiedza o Kulturze oraz innych przedmiotów humanistycznych. W ramach praktyki zawodowej oferujemy współpracę z instytucjami kulturalnymi Wrocławia.
Wykaz przedmiotów:
 • Pedagogiczne podstawy edukacji kulturalnej
 • Psycholosocjologia uczestnictwa kulturalnego
 • Teoria kultury
 • Historia kultury
 • Estetyka
 • Teoria komunikacji społecznej
 • Wiedza o muzyce
 • Wiedza o plastyce
 • Wiedza o teatrze
 • Wiedza o filmie
 • Sztuka nowych mediów
 • Edukacja regionalna
 • Podstawy prawne działalności kulturalnej
 • Dydaktyka edukacji kulturalnej
 • Praktyka zawodowa
INFORMACJE DODATKOWE:
Kierownik studiów:  dr hab. Dorota Wolska
Kontakt:
ul. Szewska 50/51
50-139 Wrocław
tel. +48 71 344 42 55, fax +48 71 37 52 738
Czas trwania studiów: 3 semestry – 350 godzin
Termin składania dokumentów: 1.05.2014r. – 15.09.2014r.
Termin rozpoczęcia studiów:październik 2014r. (pod warunkiem utworzenia się 20 osobowej grupy)
Opłaty: ok. 1600 zł za semestr
Zasady naboru: wolny zapis (za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego IRK Uniwersytetu Wrocławskiego)
Wymagania: wykształcenie wyższe humanistyczne
Uzyskane kwalifikacje: Uczestnicy studiów otrzymują kwalifikacje do nauczania Wiedzy o kulturze.