Dr Rafał Nahirny

 nahirnyrealizowane projekty badawcze:
  • Demokracja niekonsensualna. Dialog i wspólnota krytyczna (2012-2014)
  • Pamięć, wina i pojednanie w kinie postkolonialnej Australii (2012)

Konsultacje we wrześniu 2017:
ul. Szewska 50/51, s. 7
czwartki, 9.00-10.00
rafal.nahirny@uwr.edu.pl