Dr Krzysztof Łukasiewicz

k_lukasiewiczzainteresowania naukowe

  • kształtowanie się i rozwój problematyki kulturoznawczej
  • dzieje polskiej refleksji o kulturze ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XIX i XX wieku oraz okresu międzywojennego
  • filozofia kultury i filozofia życia G. Simmla

Konsultacje
ul. Szewska 50/51,  pok. 10
wtorki, 8.30 – 9.30
środy, 8.15 – 9.15
lukas@uni.wroc.pl