Dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr

zainteresowania naukowe:

  • tożsamość osoby
  • aktywność aksjosemiotyczna
  • współczesne style bycia
  • autobiografia i biografia jako źródło wiedzy o kulturowym wymiarze egzystencji osoby
  • współczesna antropologia kulturowa

Konsultacje:
ul. Szewska 50/51, pok. 26
wtorki, 9.00-10.00
czwartki, 10.45-11.45
renata.tanczuk@uwr.edu.pl

Renata Tańczuk: kulturoznawczyni, dr hab., adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest członkiem Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego i  Laboratorium Humanistyki Współczesnej w Instytucie Kulturoznawstwa oraz ekspertem w Muzeum Etnograficznym w Warszawie w zakresie badań nad praktykami kolekcjonerskimi. Należy do Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i jest członkiem jego Rady Programowej. Jest opiekunem Koła Naukowego Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania w zakresie studiów nad rzeczami i kolekcjonowaniem, sound studies i soundscape studies. Interesuje się nowymi nurtami w badaniach nad kulturą, problematyką tożsamości i pamięci kulturowej oraz reprezentacjami fauny i flory. Jest autorką monografii Ars colligendi, kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej (Wrocław 2011) oraz współredaktorką: Aksjotyczne przestrzenie kultury (Wrocław 2005), Do rzeczy! Szkice Kulturoznawcze (Wrocław 2011), Audiosfera miasta (Wrocław 2012), Audiosfera Wrocławia (Wrocław 2014).